Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsiębiorców PAIH24: 22 334 99 55
Aktualności
Strona główna > Aktualności
23 maja 2019

Polska - kraj wielu możliwości dla koreańskich inwestorów

Korea Południowa jest jednym z największych pozaeuropejskich inwestorów w Polsce, a jej zaangażowanie w Polsce rośnie. Między Odrą a Wisłą działa ponad 260 przedsiębiorstw z koreańskim kapitałem. Z okazji 30. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między oboma krajami, Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz firma doradcza JP Weber przygotowały raport Poland Land of Opportunities, prezentujący aktywność inwestycyjną firm południowokoreańskich w Polsce oraz identyfikujący najbardziej perspektywiczne sektory dla koreańskich inwestorów. Premiera raportu odbyła się 23 maja w Seulu podczas forum biznesowego Polska - Korea.

Południowokoreańskie przedsiębiorstwa działają w Polsce praktycznie od momentu nawiązania relacji dyplomatycznych. Skala ich zaangażowania w polską gospodarkę robi wrażenie. – Korea Południowa to trzeci po USA i Japonii największy inwestor zagraniczny spoza Unii Europejskiej. PAIH obsłużyła już 53 projekty z tego kraju – mówi Krzysztof Senger, wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która jest współautorem raportu oraz organizuje forum inwestycyjne w Korei. Jak podkreśla Senger, do niedawna Koreańczycy byli u nas kojarzeni głównie z produkcją elektroniki i AGD. Od kilkunastu miesięcy wspólnie z polskimi inżynierami, piszą nowy rozdział historii motoryzacji.

Właśnie dzięki Koreańczykom i powstającemu wokół fabryki LG Chem klastra elektromobilnego, w polskiej motoryzacji dokonuje się rewolucyjna zmiana technologiczna. Polska staje się ważnym centrum produkcji aut elektrycznych w Europie – mówi Senger. W ostatnich latach, dyskusja na temat przyszłości transportu i jego oddziaływania na środowisko skłoniły światowych producentów motoryzacji do rozwoju napędów zeroemisyjnych. Korea, jako ważny producent rozwiązań do aut elektrycznych, postawiła na Polskę, aby w europejskim centrum produkcji podzespołów motoryzacyjnych produkować m.in. baterie i inne elementy do innowacyjnych „elektryków”.

Autorzy raportu podkreślają, że zainteresowanie Polską wśród koreańskich firm wiąże się przede wszystkim z wysokimi kompetencjami polskich kadr technicznych, dostępem do poddostawców czy aż 160 centrami innowacji w całym kraju. Znaczenie ma również atrakcyjna oferta zachęt. – Gospodarka koreańska jest najbardziej innowacyjna na świecie, co przekłada się na specyfikę projektów inwestycyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa z tego kraju. Polski system zachęt inwestycyjnych wychodzi im naprzeciw. Zapewnia innowatorom jedne z najwyższych ulg podatkowych wśród krajów OECD, a do tego oferuje wyższy zwrot z inwestycji niż średnia w UE – wyjaśnia Senger.


Koreańskie inwestycje w Polsce


Według Marcina Dudarskiego, Partnera Zarządzającego JP Weber i współautora raportu, oferta kierowana do inwestorów przedstawia polską gospodarkę, jako dynamicznie rozwijający się organizm.

Silną zachętą jest Polska Strefa Inwestycji, z szansą na zwolnienia z podatku CIT przez okres od 10 do 15-lat. To nowe rozwiązanie pozwala inwestorom na lokalizację wedle życzenia - praktycznie w całej Polsce, a nie zmusza do ograniczenia się do terenów znajdujących się w zasobach stref ekonomicznych. Ważnym impulsem są w dalszym ciągu dostępne fundusze unijne, wpierające działania B+R, czyli przyciąganie inwestycji o wysokim stopniu technologicznego zaawansowania i możliwości dalszego rozwoju know-how w Polsce. Towarzyszą temu instrumenty takie, jak ulga B+R, Innovation Box, a także system zachęt na poziomie lokalnym i rządowym dla inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki. To kluczowe argumenty, poza dostępnością doskonałej kadry inżynieryjnej i znaczną poprawą infrastruktury kolejowej oraz drogowej, aby przekonać koreańskiego inwestora do lokalizacji fabryki w Polsce – mówi Marcin Dudarski z JP Weber, działającej w obszarze transakcji.

PAIH oraz JP Weber, które na co dzień współpracują z koreańskimi inwestorami, spodziewają się napływu kolejnych inwestycji z tego kraju. W międzynarodowym rankingu najbardziej atrakcyjnych lokalizacji dla biznesu południowokoreańskiego Polska zajmuje 14. miejsce. Firmy z tego kraju są aktywne w 11 polskich województwach. Tylko w PAIH prowadzonych jest obecnie 11 projektów z Korei Południowej, za którymi stoją przed wszystkim firmy z segmentu elektromobilność. Autorzy raportu dostrzegają jednak rosnące zainteresowanie Polską również wśród firm z Korei Południowej z innych sektorów. Chcąc wykorzystać ten potencjał Biuro Handlowe PAIH w Seulu zorganizowało 24 maja w Seulu Polsko - Koreańskie Forum Biznesowe. – Zamierzamy zaproponować przedsiębiorcom z Korei Południowej współpracę przy projektach infrastrukturalnych, jak Centralny Port Komunikacyjny, czy wzmocnić ich obecność na rynku nieruchomości komercyjnych, produkcji spożywczej, a także skłonić do przyjrzenia się polskiemu sektorowi usług nowoczesnych w tym ICT – tłumaczy Krzysztof Senger.

O znaczeniu wydarzenia dla bilateralnej współpracy świadczy obecność licznej delegacji polskich instytucji i firm, na czele z wiceministrem Przedsiębiorczości i Handlu, Tadeuszem Kościńskim. Do inwestowania w Polsce Koreańczyków w Seulu przekonują m.in. Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), Katowicka Specjalna Strefa Ekonomicznej, a także przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego, czy firmy z sektora nieruchomości komercyjnych, jak Capital Park czy CBRE, a także reprezentanci firm koreańskich, już obecnych w Polsce.

Z analizy Biura Handlowego PAIH w Seulu wynika, że koreańskie firmy mogą być zainteresowane zarówno zarządzaniem, jak i generalnym wykonawstwem Centralnego Portu Komunikacyjnego z racji na doświadczenie w udziale w analogicznych projektach m.in. w Iraku, Kuwejcie czy Turcji . Aktywne w naszym kraju są także przedsiębiorstwa z Korei Południowej z segmentu nieruchomości komercyjnych. Pod koniec 2018 roku fundusz inwestycyjny z tego kraju przejął jeden z warszawskich biurowców. Dodatkowo w Polsce działają już trzy oddziały banków koreańskich Industrial Bank of Korea, Shinhan Bank oraz Woori.

Raport Poland Land of Opportunities, electromobility and other sectors in the heart of Europe

O tym, jak skorzystać z potencjału inwestycyjnego Polski koreańskie firmy dowiedzą się z raportu Poland Land of Opportunities, electromobility and other sectors in the heart of Europe, którego premiera odbywa się podczas Forum Biznesowego w Seulu. Przyszli inwestorzy znajdą w nim informacje na temat ekonomicznych oraz formalno - prawnych warunków prowadzenia działalności biznesowej w Polsce, systemu zachęt inwestycyjnych czy instytucji wsparcia oraz sektorów z najwyższym potencjałem do zainwestowania w naszym kraju. Wzmocnieniu współpracy w jubileuszowym roku służyć ma podpisanie w trakcie seulskiego forum aż trzech umów bilateralnych między PAIH a siostrzanym podmiotem koreańskim KOTRA, rządową agencją importową KOIMA oraz federacją przemysłu koreańskiego FKI.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem Poland Land of Opportunities, electromobility and other sectors in the heart of Europe (załączony poniżej)

 

***

폴란드 - 한국 투자자들에게 많은 기회가 있는 나라

한국은 폴란드에서 가장 큰 비 유럽 투자자 중 하나이며, 투자규모가 점점 증가하고 있습니다. 오드라 강과 비스와 강 사이에 한국 자본이 투자된 기업 260개 이상이 운영되고 있습니다. 양국의 외교 수립 30주년을 맞이하여 폴란드 투자 무역 기구와 컨설팅 회사인 JP Weber는 폴란드에 한국 기업의 투자 활동을 소개하고 한국 투자자에게 가장 유망한 부문을 파악한 <<폴란드는 기회의 땅>> (Poland Land of Opportunities) 보고서를 작성하였습니다. 본 보고서의 최초 발표는 5월 24일 서울에서 진행하는 폴란드 – 한국 비즈니스 포럼에서 소개될 것입니다.

한국 기업은 실질적으로 수교 이후부터 폴란드에서 운영되어 왔습니다. 폴란드 경제에서의 참여 규모는 인상적입니다. – 한국은 미국과 일본에 이어 비 유럽 국가 중 3번째로 큰 투자자입니다. ”폴란드 투자 무역 기구(PAIH)는 이미 53개의 한국 프로젝트를 수행했습니다.” 라고 보고서의 공동 저자이며 한국 투자 포럼을 개최한 폴란드 투자 무역 기구의 부회장인 크리스토프 센게르(Krzysztof Senger)가 말했습니다. 센게르가 지적한 바와 같이 최근까지 한국인들은 주로 전자 제품 및 가전제품 생산 분야에만 연관되어 있었으나, 최근 몇 개월 동안 폴란드 엔지니어들과 함께 자동차 역사의 한부분을 새로 만들고 있습니다.

– 한국인들과 LG 화학 클러스터의 E-모빌리티 공장 덕분에, 폴란드 자동차 산업은 혁명적인 기술 변화를 이루어 냈습니다. 폴란드는 유럽에서 전기 자동차 제조를 위한 주요 중심지가 되었습니다. –라고 센게르 부회장이 말했습니다. 지난 몇 년간, 교통의 미래 및 환경에 미치는 영향에 대한 논의로 인해 세계 자동차 제조업체는 제로 방출 드라이브를 개발하고 있었습니다. 전기 자동차 솔루션의 주요 제조국인 한국은 유럽 전기 자동차 부품 생산 센터에서 배터리 등 혁신적인 기술의 ”전기” 자동차 부품을 생산하기 위해 폴란드를 선택했습니다.

 

Koreańskie inwestycje w Polsce

이 보고서의 저자들은 폴란드에 대한 한국 기업들의 관심은 무엇보다도 폴란드 기술 직원의 높은 역량, 하위 공급 업체에 대한 접근성, 또는 전국의 160개 혁신 센터와 관련이 있음을 강조합니다. 폴란드 정부의 투자 장려책의 매력적인 제안 또한 중요합니다. – 한국 경제는 세계에서 가장 혁신적인데 이 것은 이 나라의 기업들이 수행하는 프로젝트의 특수성 때문이라고 해석됩니다. 폴란드의 투자 장려 시스템은 기업들의 요구를 충족합니다. OECD 국가 중 가장 높은 세금 감면 혜택을 제공하며 유럽연합의 평균보다 더 높은 투자 수익률을 제공합니다 – 센게르 부회장이 설명합니다.

JP Weber의 Managing Partner 겸 본 보고서의 공동 저자인 마르친 두다르스키(Marcin Dudarski)에 따르면 투자자에게 제시된 제안은 폴란드 경제를 역동적으로 발전시키는 유기체라고 말합니다.

– 강력한 투자 장려책은 10년에서 15년까지 법인세(CIT)를 면세 받을 수 있는 기회를 주는 폴란드 투자 구역입니다. 이 신규 솔루션은 투자자들이 폴란드 전체에서 실질적으로 원하는 곳을 선택할 수있게 하고 일부 지역으로 제한하도록 강요하지 않습니다. 중요한 자극은 B + R 활동을 지원하는 유효한 유럽 연합의 지원입니다. 즉, 폴란드에서 고도의 기술 발전과 노하우 개발의 기회를 가진 투자를 유치하는 것입니다. 추가적으로 B+R 면제, Innovation Box 과 같은 도구뿐만 아니라 경제에 중요한 투자를 위한 지방 정부 및 중앙 정부 차원의 장려정책을 운영하고 있습니다. 이는 폴란드에서 공장 설립을 고려하는 한국 투자자들을 설득하기 위한 탁월한 엔지니어 인력 확보와 철도 및 도로 인프라의 상당한 개선 이외의 주요 논점입니다. – 거래 영역에서 활동하는 JP Weber의 마르친 두다르스키(Marcin Dudarski)가 말했습니다.

한국 투자자들과 매일 협력하고 있는 PAIH와 JP Weber는 한국으로부터 추가 투자 유입을 기대하고 있습니다. 한국 기업이 생각하는 가장 매력적인 위치에 대한 국제 순위에서 폴란드는 14위입니다. 한국의 기업들은 폴란드의 11개 주에서 활동하고 있습니다. PAIH에서만 현재 한국 프로젝트 11개를 수행하고 있으며 대부분은 E-모빌리티 회사입니다. 보고서의 저자들은 다른 분야의 한국 기업들 사이에서 폴란드에 대한 관심이 증가하고 있다고 보고 있습니다. 이러한 가능성을 최대한 활용하기 위해 PAIH의 무역 사무소는 5월 24일 서울에서 폴란드-한국 비즈니스 포럼을 개최합니다. – 우리는 Central Communication Port와 같은 기반 시설 프로젝트에 한국 기업들의 참가를 제안하거나 상업 부동산 시장, 식품 생산에 대한 입지를 강화하고 ICT를 포함한 폴란드의 현대 서비스 부문을 검토하도록 제안하려 합니다. - 크지스토프 센게르(Krzysztof Senger) 부회장이 설명합니다.

양국 간 협력에 대한 이 사안의 중요성은 산업 통상부 차관인 타데우쉬 코시친스키(Tadeusz Kościński)가 주도하는 폴란드 기관 및 기업의 대규모 대표단의 출현으로 입증됩니다. 폴란드 투자를 위해 폴란드 투자 무역 기구(PAIH), 산업 개발청(ARP), 카토비체 특별 경제 구역(KPA), Central Communication Port 대표, Capital Park나 CBRE와 같은 상업용 부동산 분야의 회사들과 이미 폴란드에 진출한 한국 회사의 대표자들과 함께합니다.

서울 PAIH 사무소에서 분석한 결과, 한국 기업들은 이라크, 쿠웨이트 또는 터키에서 비슷한 프로젝트에 참석한 경험 때문에 Central Communication Port의 관리 및 일반 위탁 계약에 관심이 있을 수 있습니다. 상업용 부동산 부문의 한국 기업도 폴란드에서 활동하고 있습니다. 2018년 말 한국의 투자기금이 바르샤바의 사무용 건물을 인수하였습니다. 또한 한국 은행, 신한은행, 우리 은행 등 한국의 3개 은행의 지점이 이미 폴란드에서 영업 중입니다.

한국 기업들은 서울에서 열리는 비즈니스 포럼에서 첫 선을 보일 ”폴란드는 기회의 땅, E-모빌리티 및 기타 산업의 유럽의 심장”(Poland Land of Opportunities, electromobility and other sectors in the heart of Europe) 보고서를 통해 폴란드의 투자 잠재력을 어떻게 활용할 수 있는지에 대해 배우게 됩니다. 미래의 투자자들은 폴란드에서 사업을 하기 위한 법적 조건, 투자 장려정책 또는 폴란드에서 가장 높은 투자 잠재력을 지닌 부문 및 지원 기관 등에 대한 경제적인 문제 또는 형식적인 문제점에 관한 정보를 찾을 것입니다. 서울 포럼에서 PAIH와 한국 자매 회사인 KOTRA, 정부 산하 기관인 KOIMA 그리고 한국 산업 연맹(FKI)들 중 최대 3개 이상의 기관이 양국 간 협정에 서명함으로써 희년의 협력이 강화될 것입니다.


폴란드투자청 주소:

폴란드투자청 서울 지사 (→폴란드 무역 & 투자대표부 서울사무소)
대한민국 03186
서울특별시 종로구
세종대로 149
광화문빌딩 20층
82-2-735-0303
82-2-735-0909 (팩스)

www.paih.gov.pl/foreign_trade_office_seoul


Załączniki:Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij