Aktualności
Strona główna > Aktualności
17 kwietnia 2019

Raport PAIH i K&P: Nowe możliwości dla japońskiego kapitału w Polsce

Rozwiązania dla inteligentnych miast i przemysłu 4.0., usługi dla biznesu, energetyka i farmaceutyka oraz e-mobilność - to obszary nowych szans dla japońskich inwestorów w Polsce. Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz firma prawnicza Kochański & Partnerzy opracowały raport, którym chcą przekonać biznes z Kraju Kwitnącej Wiśni do większego zaangażowania kapitałowego w Polsce.

Obok Amerykanów i Niemców, Japończycy należą do kluczowych zagranicznych inwestorów w Polsce. W ponad 300 firmach utworzyli oni blisko 40 tys. miejsc pracy, z czego 17 tys., przy wsparciu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (wcześniej PAIiIZ). Sektory, w jakie do tej pory japońscy inwestorzy najczęściej angażowali kapitał, to głównie motoryzacyjny, spożywczy czy elektroniczny. W ostatnich latach firmy z Kraju Kwitnącej Wiśni dołączyły do podmiotów inwestujących w rozwój polskiej branży e-mobilności. Premiera publikacji Poland: Land of rising opportunities odbyła się podczas seminarium inwestycyjnego organizowanego przez Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Tokio, 17 kwietnia 2019 roku.

W raporcie Poland: Land of rising opportunities PAIH i Kancelaria Kochański & Partnerzy wskazały najbardziej perspektywiczne polskie branże dla japońskich inwestorów. Twórcy publikacji przekonują, że rozwiązania dla inteligentnych miast i przemysłu 4.0., BSS, energetyka i farmaceutyka oraz e-mobilność to obszary szczególnie wysokich szans dla kapitału z Japonii.

Japońscy inwestorzy angażują się w projekty inwestycyjne w Polsce, które są dużo bardziej zaawansowane technologicznie niż jeszcze dekadę temu. Atrakcyjności polskiego rynku sprzyja przede wszystkim dynamiczne środowisko biznesowe, w tym rosnący poziom innowacyjności sektorów czy większe zwroty z inwestycji, niż średnia w Europie. Japoński kapitał docenia też dobrze skrojoną do oczekiwań inwestorów ofertę zachęt inwestycyjnych. Polska ma do zaoferowania jedną z najwyższych wśród krajów rozwiniętych ulg podatkowych dla prowadzących działalność badawczo - rozwojową. Dodatkowo wsparcie w ramach strefy ekonomicznej dostępne jest praktycznie na terenie całego kraju. Zachęcamy kolejne firmy z Japonii do zaangażowania się zarówno w tradycyjne dla nich sektory, jak motoryzacja czy przemysł spożywczy, ale również w obszary nowych szans, w których Polska ma istotne przewagi konkurencyjne - czyli m.in. smart-cities, e-mobilność czy BSS” – wyjaśnia Krzysztof Senger, wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Autorzy raportu adresowanego do japońskich przedsiębiorców zauważają, że Polska jest regionalnym hubem nowoczesnych usług dla biznesu, a w blisko 1200 nadwiślańskich centrach SSC/BPO pracuje już ok. 300 tys. ludzi. Argumentami przemawiającymi za lokowaniem w Polsce inwestycji tego typu, również przez japońskie firmy, jest bardzo dobry dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej i jej etyka zawodowa. Takie czynniki były istotne m.in. dla spółki Fujitsu, która zatrudnia w centrach usług firmy w Polsce już ponad 2 tys. pracowników.

Twórcy publikacji wskazują także, że dla zaawansowanych usług dla biznesu (BSS) wciąż atrakcyjne pozostają duże polskie ośrodki miejskie, jak Kraków, Warszawa czy Wrocław. Jednak rosnące znaczenie mają średniej wielkości miasta akademickie w całym kraju.

Raport pokazuje, że wzrasta atrakcyjność Polski, również wśród japońskich inwestorów, w jeden z najnowszych sektorów produkcyjnych, czyli branżę e-mobilności. Dzięki wielu znaczącym inwestycjom zagranicznym od kilkunastu miesięcy w Polsce rośnie unikalny na skalę europejską, ekosystem producentów i poddostawców.

Jak czytamy w publikacji, bodźcem do rozwoju tego sektora była silna pozycja Polski na tle europejskiego przemysłu motoryzacyjnego, a także „dojrzały” ekosystem biznesu, polskich instytucji okołobiznesowych oraz szkolnictwa wyższego. Dzięki sprawnej sieci powiązań ulokowane w Polsce zakłady mogły rozwijać działalność B+R. Autorzy raportu piszą również o znaczącym wkładzie japońskich inwestorów w rozwój tradycyjnego sektora automotive, zauważając, że połowa zainwestowanego kapitału między Odrą a Wisłą powędrowała właśnie do tego segmentu rynku. Na motoryzacyjnej mapie Polski znajdują się już zarówno japońskie reinwestycje (np. Toyoty), jak i projekty przedsiębiorstw niezwiązanych do tej pory z naszym krajem (np. Mitsui High-tech).

Japońskie firmy wniosły ogromny wkład w postęp technologiczny polskiej gospodarki, a dzięki inwestycjom w zakłady produkcyjne i centra usług, pokonały dystans do swoich klientów końcowych w Europie Zachodniej i zwiększyły udział w globalnych łańcuchach dostaw wielu światowych marek. Nowe możliwości współpracy inwestycyjnej stwarzają uchwalona w zeszłym roku przez polski parlament ustawa o wspieraniu inwestycji oraz wejście w życie umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią. W naszym raporcie wskazaliśmy japońskim przedsiębiorcom sektory, w których perspektywy dla realizacji najbardziej zaawansowanych projektów są największe - jak farmaceutyka, czy energetyka. Liczymy, że Japończycy założą nad Wisłą jeszcze więcej prosperujących przedsięwzięć” – zaznacza Piotr Kochański, partner zarządzający w Kochański & Partners.

Twórcy publikacji zauważają, że poprawa efektywności energetycznej dotyczy wielu gałęzi polskiej gospodarki, a wsparciem dla realizacji inwestycji jest formuła kontraktu na efekt energetyczny. Według autorów raportu obszarem z ogromnym potencjałem inwestycyjnym jest również energetyka, przede wszystkim odnawialna.
Eksperci PAIH i K&P są ponadto przekonani, że Polska szybko skraca dystans do najbardziej zaawansowanych technologicznie gospodarek. Liczne centra B+R, demonstrują wysoką wartość naszego kraju, jako gracza ligi europejskiej przemysłu 4.0., a poziom rozwoju segmentu fin-tech w bankowości, a także telekomunikacji, e-zdrowia i e-commerce to dobry prognostyk na najbliższą przyszłość. Prezentacja potencjału polskich rozwiązań z zastosowaniem technologii sztucznej inteligencji dla przemysłu 4.0. mogliśmy zobaczyć w kwietniu podczas największych targów przemysłowych świata Hannover Messe 2019, gdzie o kontrakty walczyło 20 innowatorów znad Wisły.

Sektorem wysokich szans dla japońskich firm jest przemysł farmaceutyczny. Wartość polskiego rynku farmaceutycznego sięga już ponad 38 mld zł (około 10 mld $). Ta branża to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów polskiej gospodarki, rosnący blisko 5% rok do roku. Jak zauważają autorzy publikacji, tak szybkie tempo wzrostu sektora jest możliwe dzięki wysoce wykwalifikowanym pracownikom i finansowych instrumentach wsparcia innowacji.

Oprócz analizy perspektywicznych sektorów współpracy inwestycyjnej, raport PAIH i Kochański & Partnerzy przybliża makroekonomiczną sytuację Polski, prawo podatkowe, rynek M&A oraz czynniki wpływające na atrakcyjność inwestycyjną kraju - jak poprawiająca się jakość infrastruktury transportowej. Elementem publikacji są również referencje japońskich inwestorów, a także prezentacja instrumentów wsparcia inwestycji.


Załącznik:

 

jap.rap._apla_loga

 

日本企業によるポーランド市場への新たな資本投資の展望

スマートシティ及びインダストリー4.0向けのソリューション、ビジネスサポートサービス、エネルギーサービス及び医療品向けサービス、並びにeモビリティは、日本企業のポーランドへの新たな投資分野として注目されています。今回、ポーランド投資・貿易庁(PAIH)とKochański & Partnerzy法律事務所は、「日出ずる国」として知られる日本の投資家の皆様を対象に、ポーランドの投資における新たな分野についての報告書を作成しました。内容を以下にご紹介します。

日本は、アメリカとドイツに並び、主要な対ポーランド直接投資国の一つとしてあげられます。現在まで300社を超える日本企業がポーランドへ投資を行い、約4万人の雇用を創出しました。また、そのうちの1万7千人は、ポーランド投資・貿易庁(旧ポーランド情報・外国投資庁PAIiIZ)による支援を受けています。日本の投資は、主に自動車、食品、電子産業に集中していますが、近年、ポーランドのeモビリティ分野にも日本の企業が進出しています。

ポーランド投資・貿易庁とKochański & Partnerzy法律事務所は「Poland: land of rising opportunities 」と題された報告書に、日本の投資家にとって最も有望なポーランドの産業分野のリストをまとめました。このリストには、スマートシティ及びインダストリー4.0向けのソリューション、エネルギーサービス及び医療品向けのサービス、並びにeモビリティの分野が、新たな可能性のあるポーランド投資分野として挙げられています。

「日本人投資家は、10年前と比べ、技術的に進歩したポーランド投資プロジェクトに関わっています。ポーランドの市場は、とりわけ分野別のイノベーションレベルの向上や収益の増加がヨーロッパの他国の水準値よりも上回り、ダイナミックなビジネス環境によって支えられていることが魅力の一つです。またポーランドの投資誘致政策は、投資家の期待に沿う政策であるとして日本人投資家の間で高く評価されています。ポーランドは、先進国の中でも研究開発活動を対象とする軽減税率が最も高い国でもあります。さらに、経済特別区の優遇措置は、ポーランド全国を対象に実施されています。日本の新たな投資企業が、自動車産業や食品作業などの既存の投資分野のみならず、ポーランドが重要な競争市場として注目されているスマートシティ、eモビリティ、BSSなどの新しい分野にも進出することを願っています。」ポーランド投資・貿易庁、副長、クシストフ・センゲル(Krzysztof Senger)談

ポーランドは近代的なビジネスサポートサービスの地域ネットワーク中枢地点であり、現在首都圏にある約1200のSSC/BPOセンターでは約30万人のスタッフが働いています。また、ポーランドは、優秀な技術者の人材に恵まれ、職業倫理が徹底しているため、このような投資に好適な国であると言われています。富士通のグローバルデリバリーセンターでは上記の要因を重視し、ポーランドで1万3千人の従業員を雇用しました。

また、クラクフ、ワルシャワ、ヴロツワフなどのポーランドの大都市はビジネスサポートシステム(BSS)の好適地として挙げられていますが、ポーランド全土にある中規模の学術都市も成長しつつあります。

ポーランドは日本企業の進出先として近年ますます重要視されており、中でもeモビリティは日本人投資家が最も注目している新たな投資分野です。ここ数ヶ月間に外資系企業がポーランドに投資を行った結果、現在ポーランドでは、ヨーロッパ規模の優れたエコシステムが企業間で発展しています。

ポーランドにおけるeモビリティの分野の発展の要因として考えられるのは、ポーランドがヨーロッパの自動車産業にとって重要な位置にあること、また「成熟した」ビジネスエコシステム、ポーランドのビジネス関連機関、優れた高等教育などです。また、ポーランドにある効率的なネットワークにより、研究開発の発展も期待されています。報告書には日本企業の投資が、ポーランドの既存の自動車産業の発展に多大に貢献したことが書かれています。オドラ川とヴィスワ川間の地域で行われた投資全体の半分は自動車産業部門です。ポーランドへの投資の拡充(トヨタなど)や、新規企業の投資プロジェクト(三井ハイテックなど)が自動車産業への投資の例としてあげられます。

「日本企業は、ポーランド経済の技術的進歩に多大な貢献をしてきました。製造工場やサービスセンターの立ち上げにより、日本企業は西ヨーロッパのエンドカスタマーへの距離を縮め、グローバルブランドのサプライチェーンにおけるシェアの拡大を実現しました。昨年ポーランド議会で可決された投資支援法と、日本とEU間の経済連携協定の発行により、投資協力の新たな可能性が生まれました。本報告書では、医薬品、エネルギー関係など、日本企業にとって最も先進的な投資プロジェクトを提案しました。」Kochański & Partners、マネージングパードナー、ピョートル・コハンスキ(Piotr Kochański)談

エネルギー効率の改善はポーランド経済の多くの分野に関連し、エネルギーパフォーマンス契約で投資の実現を図ることができます。巨大投資の可能性がある分野は、エネルギー産業、特に再生可能エネルギーだと予測されています。

PAIHとK&Pの専門家たちは、今後ポーランドが技術先進国の経済圏への距離を短期間で縮めるであろうと予測しています。ヨーロッパのインダストリー4.0の実現、銀行業におけるフィンテック分野、電気通信、eヘルス、eコマースの成長レベルについて、数多くの研究開発センターはポーランドの重要性を高く評価しています。4月に開催された世界最大の産業見本市であるハノーバーメッセ2019では、ポーランド首都圏から来場した20人のイノベーター達が、インダストリー4.0用の人工知能技術についてのプレゼンテーションを行い、契約獲得に奮闘しました。

日本企業にとって製薬業界は大きな可能性を秘めた分野です。ポーランドの医薬品の市場価値は380億ズオティ(約100億ドル)にのぼります。医薬品産業は、ポーランド経済において急激に発展している分野の一つです。優れた人材と金融業界の支援により、前年比で5%の成長を見せています。

PAIH i Kochański & Partnerzyの報告書は、投資の可能性があるセクター分析の他、ポーランドのマクロ経済情勢、税法、M&A市場、投資に好適な要因である交通インフラの改善などを紹介しています。また、日本人投資家や投資支援機関などのコメントも掲載されています。


「Poland: land of rising opportunities」は、2019年4月17日にPAIH日本事務所が東京で主催する投資セミナーで紹介される予定です。


愛着:Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij