Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsiębiorców PAIH24: 22 334 99 55
Aktualności
Strona główna > Aktualności
21 lutego 2019

Specyficzne cechy rynku oraz bariery wejścia na rynek kanadyjski

Podstawowe informacje dla firm zainteresowanych ekspansją na rynek kanadyjski.

Kanada flaga

1. Kraj o dużych odległościach i podziale na prowincje, z których każda z osobna ma swoje indywidualne regulacje prawne.

Wybierając Kanadę, jako cel eksportu należy zastanowić się nad wyborem, do której prowincji chce się eksportować, gdyż każda z nich ma swoje indywidualne regulacje i przepisy prawne.

2. Trudnym jest wprowadzenie wyrobu do dużych sieci dystrybucyjnych.

Nie jest łatwym wprowadzenie wyrobu do dużych sieci dystrybucyjnych działających w Kanadzie mających znaczny procent udziału w kanadyjskim rynku oraz ze względu na wysokie opłaty półkowe, czy wymogi związane z ciągłością dostaw.

3. Rynek zamknięty na eksport drobiu, produktów drobiowych oraz wołowiny z Polski.

Nadal do eksportu z Polski do Kanady dopuszczone jest jedynie mięso wieprzowe takie jak: mięso sterylizowane, gotowane produkty mięsne pakowane w hermetycznie zamykanych pojemnikach oraz odkostnione peklowane produkty mięsne pasteryzowane w puszkach oraz mrożone mięso wieprzowe. Eksport z Polski do Kanady mięsa wieprzowego oraz jego produktów możliwy jest jedynie dla zakładów zatwierdzonych przez właściwe służby weterynaryjne i wymienionych na "Liście polskich zakładów uprawnionych do eksportu produktów mięsnych na rynek Kanady".

Więcej informacji na następujących stronach:


4. Monopole państwowe w zakresie importu alkoholu do prowincji oraz obrotu alkoholem między poszczególnymi prowincjami.

Kanadyjski rynek napojów alkoholowych jest rynkiem reglamentowanym. Jest to wynikiem systemu federalnego Kanady i dużej samodzielności władz poszczególnych prowincji/terytoriów w zakresie spraw gospodarczych. Produkcja, dystrybucja, import i eksport wyrobów alkoholowych pozostaje w gestii władz poszczególnych prowincji/terytoriów. Powołane w tych prowincjach/terytoriach agencje władz prowincji jak np. Liquor Control Board of Ontario (LCBO) w prowincji Ontario dokonują zakupów za granicą w oparciu o zatwierdzone wcześniej i uzgodnione cenowo towary na rachunek własny. Towar ten nie może być sprzedany/wysłany do innej prowincji w celach handlowych. Akceptacje towaru następuje po przekazaniu do LCBO danych fizyko-chemicznych danego produktu i przyjęciu obowiązującego programu promocyjnego towaru ustalanego przez LCBO.

W prowincji Quebec działa analogiczna agencja Société des Alcools du Québec (SAQ). Należy podkreślić, że wymagania w obu prowincjach są zróżnicowane i towar dopuszczony w prowincji Ontario nie jest automatycznie dopuszczony do importu do prowincji Quebec. Taka organizacja rynku powoduje duże utrudnienia dla zagranicznych eksporterów i podraża znacznie koszty wprowadzenia danego wyrobu na rynek.

Monopole poszczególnych kanadyjskich prowincji (należące do rządu danej prowincji) to:

  • LCBO w Ontario
  • SAQ w Quebec
  • BC Liquor Stores w Kolumbii Brytyjskiej
  • SASK Liquor w Saskatchewan


Pewien wyjątek stanowi prowincja Alberta, w której w 1994 r. przeprowadzono reformę prywatyzującą państwowy monopol i obecnie funkcjonują tam prywatne sieci dystrybuujące alkohol. Niemniej jednak import alkoholu do prowincji Alberta nadal pozostaje pod ścisłą kontrolą Komisji ds. Napojów Alkoholowych i Hazardu i odbywa się on na podobnych zasadach jak w pozostałych prowincjach kanadyjskich.

Najbardziej efektywnym dla eksportera rozwiązaniem jest działanie za pośrednictwem miejscowego Agenta (lub Agencji) posiadającego wymagane licencje i znającego procedury.

5. Inne niż w UE wymogi dotyczące etykietowania i opakowania towarów np. spożywczych - obowiązująca dwujęzyczność (fr. i ang.) w prowincji QC

Wszystkie produkty żywnościowe importowane do Kanady muszą posiadać etykiety opracowane zgodnie z wymogami Kandyjskiej Agencji Inspekcji Żywnosci - Canadian Food Inspection Agency (CFIA) i Ministerstwa Zdrowia Kanady (Health Canada).

W Kanadzie stosuje się dwa rodzaje dwujęzycznych opakowań. Pierwszy rodzaj obowiązuje w prowincji Quebec i charakteryzuje się koniecznością obecności całego tekstu w obu językach (angielskim i francuskim) w jednakowym rozmiarze. Drugi rodzaj obejmuje etykiety objęte regulacjami federalnymi w zakresie sprzedaży w Kanadzie, z wyjątkiem w prowincji Quebec. Na potrzeby tego rodzaju jedyne fakty, które należy tłumaczyć to nazwa, opis produktu (jeśli jest to wymagane), ilość netto, składniki i tabela przedstawiającą wartości odżywcze.

Więcej informacji na następującej stronie.

6. Wyższe niż w UE koszty reklamyPolska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij