Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsiębiorców PAIH24: 22 334 99 55
Aktualności
Strona główna > Aktualności
28 stycznia 2019

Podpisanie memorandum o współpracy pomiędzy PAIH a Międzynarodowym Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie

Podpisanie odbyło się 24 stycznia 2019 r. w Rzeszowie w ramach XII Forum Europa-Ukraina, po zakończeniu panelu "Jak zbudować atrakcyjny klimat inwestycyjny?", któremu patronował PAIH. Sygnatariuszami porozumienia ze byli: Piotr Pomian-Kruszyński, Dyrektor Obszaru I Ekspansji Zagranicznej; PAIH S.A., oraz Krzysztof Siedlecki, Członek Zarządu, MSPPU.

Memorandum_PAIH_MSPPU


Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie jest platformą, w oparciu o którą Polacy, pracujący w spółkach z udziałem kapitału polskiego oraz korporacjach międzynarodowych na Ukrainie, tworzą wzajemnie wspierające się środowisko.

Podpisując porozumienie ZBH Kijów oraz MSPPU postanawiają pogłębić wzajemną współpracę i wspólnie dążyć do osiągnięcia synergii i zwiększenia skali działań nakierowanych na rozwój stosunków gospodarczych pomiędzy Polską i Ukrainą, szczególnie przy realizacji strategii umiędzynarodawiania polskiego biznesu.


Memorandum_PAIH_MSPPU


Celem nadrzędnym przy realizacji Memorandum będzie wspieranie interesów gospodarczych Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w szczególności w obszarach związanych z promocją polskiej gospodarki na Ukrainie, wsparciem ekspansji polskich przedsiębiorstw na Ukrainie i wsparciem działalności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw na Ukrainie.


Memorandum_PAIH_MSPPU


Strony Memorandum zadeklarowały wolę realizacji wyżej wymienionych celów, w szczególności poprzez podejmowanie wspólnych działań w zakresie:

  • budowania pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki jako stabilnego partnera handlowego i inwestycyjnego;
  • udzielania wsparcia informacyjnego nt. zasad, możliwości i klimatu prowadzenia działalności gospodarczej w Ukrainie;
  • organizowania wydarzeń o charakterze gospodarczym w tym m.in. misji gospodarczych, spotkań B2B, seminariów i szkoleń;
  • identyfikowania barier w dostępie do rynku ukraińskiego;
  • interwencji w przypadkach dyskryminacji lub naruszania praw polskich przedsiębiorców w Ukrainie;
  • działań mających na celu wspieranie przedsiębiorców w zawieraniu umów międzynarodowych z przedsiębiorcami ukraińskimi oraz przedstawicielami władz administracyjnych i samorządowych Ukrainy.


Europa-UkrainaPolska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij