Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsiębiorców PAIH24: 22 334 99 55
Aktualności
Strona główna > Aktualności
12 grudnia 2017

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski - analiza porównawcza

Stan infrastruktury czy dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej, to według inwestorów najważniejsze czynniki determinujące decyzję o realizacji inwestycji, władze lokalne zaliczają do nich jednak taki aspekt jak zaangażowanie pracowników administracji w obsługę firm – to niektóre z wniosków z analizy porównawczej dotyczącej krajowego klimatu inwestycyjnego, dokonanej przez zespoły badawcze czterech polskich uczelni.

11 grudnia odbyła się konferencja naukowa: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski - analiza porównawcza. – Bez wątpienia bezpośrednie inwestycje są kluczowym elementem procesów gospodarczych w Polsce, jednak wciąż za mało czasu poświęcamy analizie naukowej napływu kapitału zagranicznego do naszego kraju. Badania takie, jak te dają nam nowe spojrzenie na proces inwestycyjny i pomagają zrozumieć pewne problemy, jakie mogą pojawić się na jego etapach – zauważył wiceprezes PAIH Krzysztof Senger, który otworzył spotkanie.


- Bezpośrednie inwestycje są kluczowym elementem procesów gospodarczych w Polsce, jednak wciąż za mało czasu poświęcamy analizie naukowej napływu kapitału zagranicznego do naszego kraju - powiedział wiceprezes K.Senger.

Prelegenci przedstawili wyniki badań nad napływem do Polski zagranicznego kapitału, które przeprowadziły zespoły czterech polskich uczelni: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zagadnienia badawcze dotyczyły głównie: rozmieszczenia przestrzennego kapitału zagranicznego w Polsce, znaczenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla gospodarki regionów, uwarunkowań wyboru lokalizacji, skuteczności instrumentów promocji, oceny atrakcyjności inwestycyjnej i klimatu dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych.


Wyniki badań prezentował m.in. prof. UMK, dr hab. Włodzimierz Karaszewski

Analiza zespołów badawczych pokazuje pewną rozbieżność w identyfikowaniu najważniejszych aspektów i problemów związanych z procesem inwestycyjnym przez jednostki samorządu terytorialnego i samych przedsiębiorców. W opinii samorządów czynnikami zachęcającymi do podejmowania działalności gospodarczej były głównie czynniki wynikające z zaangażowania pracowników administracji samorządowej – tj. jakość i sprawność obsługi w urzędach, nastawienie lokalnych władz do inwestora i inwestycji, aktywność samorządu na rzecz pomocy inwestorom w nawiązywaniu kontaktów i współpracy z instytucjami okołobiznesowymi i partnerami handlowymi. Natomiast w ocenie przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego wśród najważniejszych czynników zachęcających do inwestowania eksponowano czynniki zasobowo-efektywnościowe: ceny najmu i dzierżawy, ceny nieruchomości, kwalifikacje siły roboczej, czy stopę bezrobocia.

Co istotne zarówno samorządy, jak i przedsiębiorstwa uznają położenie geograficzne za najważniejszy czynnik spośród zachęcających do inwestowania w objętych analizą województwach. Z kolei wśród czynników destymulujących podejmowanie BIZ samorządy wskazywały przede wszystkim na czynniki zasobowo-efektywnościowe, natomiast inwestorzy zagraniczni na bariery związane z lokalną polityką podatkową i obsługą administracji samorządowej.

Badania zostały przeprowadzone w latach 2014-2016.

 

Załączniki:

 

Raporty - "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski - analiza porównawcza":

 

 

 

 Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij