Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsiębiorców PAIH24: 22 334 99 55
Aktualności
Strona główna > Aktualności
5 grudnia 2017

Polscy przedsiębiorcy w Niemczech: perspektywy dla działalności w Niemczech zdecydowanie dobre

Polscy przedsiębiorcy chwalą sobie prowadzenie biznesu w Niemczech i polecają niemiecki rynek jako kierunek ekspansji zagranicznej – taki wniosek płynie z drugiej już edycji badań Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska), przeprowadzonych w październiku i listopadzie 2017 r. wśród polskich firm działających za Odrą. Celem badania była ocena niemieckiej koniunktury gospodarczej oraz uwarunkowań pro-wadzenia biznesu przez przedstawicieli polskich firm działających za Odrą.
Dlaczego Niemcy?

Ponad 47% badanych przedsiębiorstw prowadzących ekspansję zagraniczną uznało, że przyczyną wyjścia na rynek niemiecki było uzyskanie dostępu do nowych klientów, 34,3% chciało zwiększyć skalę produkcji/działania. 20% ba-danych firm zauważa, że wyjście na nowy rynek oznacza też możliwość pozyskania nowych kompetencji.

- Co warte podkreślenia, o ile niespełna dwa lata temu, pierwsza edycja badania AHK Polska pokazała,  że zdecydowana większość firm (95,7%)  ponowiłaby wybór Niemiec jako lokalizacji dla inwestycji, o tyle  jesienią tego roku 100% badanych firm było przekonanych o słuszności dokonanej kiedyś decyzji i za-pewne będzie rozwijać działalność na rynku niemieckim – zauważa Michael Kern, dyrektor AHK Polska.

Zainteresowaniu rynkiem niemieckim sprzyja dobra kondycja gospodarki niemieckiej i pomyślne perspektywy jej rozwoju. Ponad połowa respondentów (51,4%) oceniła stan gospodarki w Niemczech jako „bardzo dobry”, a 32,9% firm - jako „dobry”. 15,7% badanych firm uznało, że jest „zadowalający”.

W porównaniu z poprzednią edycją badania perspektywy dla rozwoju sytuacji gospodarczej w Niemczech w 2018 roku także oceniane są bardziej optymistycznie. Co trzeci spośród badanych (37,1%) ocenił  je jako lepsze niż w 2017. Ponad połowa badanych (57,1%) uważała, że są one porównywalne z 2017.

Co sprzyja prowadzeniu biznesu w Niemczech?

Respondenci ocenili rynek zachodniego sąsiada według 11 czynników atrakcyjności. Najlepsze oceny uzyskały: jakość infrastruktury transportowej, komunikacyjnej, IT i energetycznej (88,6% zadowolonych bądź bardzo zadowolonych firm), dyscyplina płatnicza kontrahentów (82,9% zadowolonych i bardzo zadowolonych) i przewidywalność polityki gospodarczej (75,7% zadowolonych i bardzo zadowolonych). Aż 60% chwali sobie podejście administracji publicznej w Niemczech do obsługi przedsiębiorców.

Najwyższy odsetek odpowiedzi krytycznych wywoływał poziom obciążeń podatkowych, problemy z dostępnością wykwalifikowanych kadr i poziom kosztów płacowych.
 

 

 
Dobra ocena kondycji firm


18,6% badanych firm ocenia sytuację biznesową swojego przedsiębiorstwa w Niemczech jako bardzo dobrą, 50% jako dobrą. Zdecydowana większość przedsiębiorców twierdzi, że obroty firmy wzrosną w roku 2018 w stosunku do 2017 (45,7%) lub co najmniej nie ulegną zmianie (42,9%).
 
W większości badanych przedsiębiorstw liczba pracowników w przedsiębiorstwie/oddziale w Niemczech nie ulegnie zmianie (62,9% firm) w roku 2018 w stosunku do roku 2017. Liczba pracowników natomiast wzrośnie u 27,1%  badanych, spadnie z kolei w 10% firm. 

Wydatki na inwestycje w badanych przedsiębiorstwach najczęściej nie ulegną zmianie (wśród 57,1% firm). Wzrosną one w prawie co trzecim przedsiębiorstwie (28,6%).

Co do poprawki?

Wśród najpilniejszych wyzwań w zakresie polityki gospodarczej Niemiec respondenci najczęściej podawali obniżenie kosztów pracy oraz podatków (25,7%). Prawie co szósty z badanych wskazywał także na uelastycznienie prawa pracy (14,3%). Nieco rzadziej podawano konieczność stworzenia warunków pozwalających na podnoszenie kwalifikacji kadr (11,4%).

Informacje o badaniu i raporcie

Badanie polskich firm w Niemczech przeprowadzone zostało po raz drugi na zlecenie Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska) w październiku i listopadzie 2017 r. Pierwszą edycję tego badania przeprowadzono w styczniu 2016 r.

Celem badania była ocena niemieckiej koniunktury gospodarczej oraz uwarunkowań prowadzenia biznesu przez przedstawicieli polskich firm działających za Odrą. W ramach projektu zrealizowano 70 wywiadów z polskimi pod-miotami gospodarczymi, funkcjonującymi na rynku niemieckim, reprezentujących: przemysł przetwórczy, usługi, handel, budownictwo, zaopatrzenie w energię elektryczną/wodę/utylizację odpadów.

Komentarz wiceprezesa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, dr Krzysztofa Sengera:

Zagraniczne Biuro Handlowe we Frankfurcie nad Menem, tak jak pozostałe Biura na całym świecie, jest zewnętrzną jednostką Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która wspiera realizację statutowych zadań Agencji. Oddział w Niemczech zlokalizowany jest we Frankfurcie nad Menem. Frankfurt to nie tylko tętniące życiem centrum europejskiej bankowości, ale także hub komunikacyjny i businessowy położony między Bawarią a zagłębiem Rury. Ze względu na lokalizację oraz fakt, że we Frankfurcie łączą się ścieżki niemieckiego businessu z różnych Landów, podstawowym zadaniem Biura jest promocja i reprezentowanie Polski i polskich przedsiębiorców.Biuro we Frankfurcie na co dzień odpowiada na dziesiątki zapytań polskich przedsiębiorców – udostępniamy bazy kontrahentów, opiniujemy projekty i edukujemy polskich przedsiębiorców jak rozpocząć prowadzenie działalność w Niemczech. Najważniejsze są dla nas jednak bezpośrednie kontakty handlowe, dlatego jednym z podstawowych zadań jakie realizuje Biuro we Frankfurcie to prowadzenie misji gospodarczych oraz udział w imprezach targowych. Pragniemy, aby Biuro we Frankfurcie nad Menem stało się pierwszym punktem styku dla polskiego przedsiębiorcy pragnącego rozpocząć działalność w Niemczech, jak i dla niemieckich firm i inwestorów poszukujących współpracy z polskimi kontrahentami.

Więcej informacji:
Katarzyna Soszka-Ogrodnik, rzecznik prasowa AHK Polska
ksoszka@ahk.pl, tel. (22) 53 10 572

 
 
 
 
 
 
 
 
 


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij