Infolinia: 800 800 120
Aktualności
Strona główna > Aktualności
11 lutego 2015

Śląsk i Małopolska chcą przyciągać inwestorów - przyspieszają prace nad rządowym programem

Samorządowcy z województwa śląskiego i małopolskiego przedstawili szereg konkretnych rozwiązań i propozycji działań dotyczących aktywizacji tych regionów. Wkład marszałków, wojewodów i prezydentów miast do rządowego programu reindustrializacji Śląska i Małopolski został omówiony na spotkaniu z wiceminister gospodarki Iloną Antoniszyn-Klik w ramach Międzyresortowego Zespołu. Rozmowy odbyły się 11 lutego w Bytomiu.

- Pracujemy nad pakietem pomocowym dla Śląska i Małopolski, regionów w których zlokalizowane są kopalnie. Naszym założeniem musi być równowaga, rewitalizacja, a przede wszystkim wysokie technologie i nowe otwarcie dla MŚP w tych województwach - podkreśliła wiceminister Antoniszyn-Klik. - Potrzebny jest szybki skok gospodarczy regionów, a więc reindustrializacja i wzrost innowacyjności województw - dodała.

Marszałek województwa śląskiego, Wojciech Saługa zwrócił uwagę na atuty Śląska w tym obszarze. - Nasze województwo to motor napędowy polskiej gospodarki. Jesteśmy zapleczem testowania i wdrażania nowych technologii. Tu prężnie rozwija się m.in. sektor  usług biznesowych, o czym świadczy np. ulokowanie IBM na Śląsku - przekonywał marszałek Saługa. - Chemiczna przeróbka węgla, czyste technologie, rewitalizacja zdegradowanych terenów, czy szkolnictwo zawodowe dopasowane do potrzeb biznesowych to wyzwania dla Śląska - ocenił. 

Zaznaczył jednak, że region boryka się z wieloma problemami, takimi jak: depopulacja, niska aktywność zawodowa, wysoki stopień zanieczyszczenia środowiska. - Depopulacja jest dla nas największym zagrożeniem. Szacujemy, że w 2050 r. będzie o 28 proc. mniej mieszkańców niż obecnie - powiedział.


Fot. Artur Serafinowicz, WSSE "Invest-Park"

Marszałek Saługa w imieniu całego regionu zaproponował rozwiązania dla Śląska, które mogłyby się znaleźć w rządowym programie. Jak podkreślił, korzystne byłoby m.in. nieodpłatne przekazanie niewykorzystanego majątku Skarbu Państwa na rzecz samorządów, aby tereny te znalazły się we władaniu miast. Postulował również o zbudowanie instrumentu umożliwiającego tworzenie wolnych stref miejskich - stref aktywności - zapewniających preferencyjne warunki dla biznesu dla sektora MŚP.

Inną zgłoszoną potrzebą były dodatkowe środki z budżetu państwa nieobwarowane wymogami Komisji Europejskiej na uzbrojenie terenów pod inwestycje np. przygotowanie terenów dla dużych firm. Marszałek województwa śląskiego wspomniał też o dodatkowych ulgach dla inwestorów wchodzących na teren specjalnych stref ekonomicznych. - Chcemy rozwijać przedsiębiorczość i innowacyjność, musimy więc zaproponować więcej zachęt, takich jak np. preferencyjne pożyczki na inwestycje dla firm, które zatrudnią osoby odchodzące z górnictwa z możliwością umorzenia spłat przy utrzymaniu miejsc pracy - zaznaczył. - Potrzebny jest też specjalny system finansowania dla inkubatorów przedsiębiorczości, start-upów, klastrów, parków przemysłowo-technologicznych ukierunkowanych na innowacje - dodał.


Fot. Artur Serafinowicz, WSSE "Invest-Park"

Propozycje Śląska dotyczyły także pakietu społecznego, w tym m.in. aktywizacji zawodowej osób zwalnianych w górnictwie i dofinansowania z budżetu państwa działań w zakresie outplacementu (program aktywizacji zawodowej osób zwalnianych z pracy z przyczyn zakładu pracy np. na rzecz pracowników będących w stanie rozwiązania umowy o pracę lub zagrożonych wypowiedzeniem umowy), jak również preferencyjnych pożyczek dla byłych pracowników restrukturyzowanych branż na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Z kolei znaczące propozycje działań dla rozwoju województwa małopolskiego, zwłaszcza Małopolski Zachodniej przedstawił wojewoda Małopolski Jerzy Miller, choć zwrócił uwagę, że do realizacji programu reindustrializacji obu województw potrzebne jest wsparcie dużych firm.

Wojewoda podkreślił podobieństwa między Śląskiem a Małopolską w zakresie problemów, z którymi borykają się te regiony. Zaznaczył m.in., że rynek pracy w regionie wymaga dostosowania go do zmieniających się warunków, gdzie receptą ma być szkolnictwo zawodowe, współpraca szkół z przedsiębiorcami i aktywizacja zawodowa. Podkreślił, że wyzwaniem ekonomicznym jest wspieranie badań naukowych oraz wspólny rynek nauki i przemysłu.

Samorządowcy zgłaszali też potrzebę podejmowania przedsięwzięć prorozwojowych, które pozwolą na lepszą dostępność terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w zasięgu autostrad i dróg ekspresowych. - Zidentyfikowaliśmy obszary - strefy aktywności gospodarczej, w pobliżu autostrady, dobrze zlokalizowane, wymagające jednak zmian własnościowych i nakładów finansowych - poinformował wojewoda Jerzy Miller.

Specjalny projekt pn. „4 Silesia (4S)” oparty na aktywizacji pod inwestycje terenów należących m.in. do gmin, a zlokalizowanych wzdłuż czterech dróg ekspresowych: A1, DTŚ, S1 i S69 przygotowała Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, KSSE.


Fot. Artur Serafinowicz, WSSE "Invest-Park"

Projekt ten miałby zapewnić zrównoważenie rozwoju regionu, w tym m.in. wyrównać szanse rozwojowe w subregionie centralnym, jego aktywizację, dywersyfikację branżową, kreowanie biegunów wzrostu innowacyjności poprzez tworzenie lokalnych parków przemysłowych (LPP), czy rozwój inteligentnych specjalizacji.

Zdaniem Piotra Wojaczka, prezesa zarządu KSSE, proponowane w projekcie rozwiązania mogą przynieść wymierne korzyści. - 900ha nowych terenów inwestycyjnych, w tym ok. 20 proc. terenów zdegradowanych, ok. 3000 projektów przemysłowych i usługowych w ramach działalności MŚP, ok. 50 nowych dużych projektów przemysłowych, ok. 27 tys. nowych miejsc pracy i nakłady inwestycyjne w wysokości 6-10 mld zł - wyliczył.

- Chcemy stworzyć nową mapę terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w pobliżu dróg ekspresowych i autostrad nie tylko dla inwestorów zagranicznych, ale także małych firm rozwijających swoją działalność, dla których ta oferta dawałaby więcej możliwości - wyjaśniła wiceminister Antoniszyn-Klik. 

Rządowy program dla Śląska i Małopolski ma być gotowy na przełomie marca i kwietnia  tego roku.

W spotkaniu uczestniczyli prezydenci miast ze Śląska i Małopolski. Stronę rządową reprezentował także w imieniu Ministra Finansów Michał Baj, dyrektor Departamentu Wspierania Polityk Gospodarczych.

 Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij