Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsiębiorców PAIH24: 22 334 99 55
Aktualności
Strona główna > Aktualności
11 grudnia 2014

Nowe kierunki rozwoju rynku B+R+I w Polsce

R&D staje się ważnym sektorem bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce - powiedział
Prezes PAIiIZ, Sławomir Majman podczas konferencji prezentującej raport „ Rynek B+R+I w Polsce”. - Ważnym zadaniem administracji jest promocja współpracy w celu budowania innowacji - zaznaczyła podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyna Henclewska.

Projekty z sektora B+R są na 3 miejscu wśród projektów prowadzonych przez PAIiIZ. Aktualnie Agencja obsługuje 14 projektów o wartości ponad 57 mln euro które w przyszłości mogą utworzyć ponad 1700 miejsc pracy - poinformowal prezes Majman.

Wiceminister Henclewska zaznaczyła, że w nowej perspektywie finansowej preferowane będą branże wpisujące się w tzw. Krajową Inteligentną Specjalizację. Dla Polski są wśród nich obszary związane ze zdrowiem, biogospodarką, ekoenergetyką, gospodarką odpadami i innowacyjnymi technologiami. Będzie też rosła rola współpracy biznesu z nauką, więcej będzie instrumentów zwrotnych, większa waga będzie przykładana do ochrony własności przemysłowej.

Ministerstwo Gospodarki  w ramach „Programu Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r.” (PRP) opracowało system wsparcia projektów B+R prowadzonych wspólnie przez przedsiębiorców i sektor nauki. – Instrumenty PRP będą finansowane głównie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnych Programów Operacyjnych - powiedziała wiceminister.


Zadaniem administracji jest wspieranie współpracy w zakresie budowania innowacji - powiedziała podczas konferencji Grażyna Henclewska - podsekretarsz stanu w Ministerstwie Gospodarki

Analizując dokumenty strategiczne dla Polski i UE, można wskazać najbardziej prawdopodobne trendy rozwojowe sektora B+R+I w Polsce. Z uwagi na określenie KIS/RIS, spodziewać się można intensywnego rozwoju wybranych branż, dla których przewidziane jest największe wsparcie finansowe w nowej perspektywie. Tendencja do koncentracji wsparcia na wybranych dziedzinach przejawia się także w stworzeniu możliwości uruchomienia programów sektorowych.

Nowa perspektywa finansowa UE to także znaczne wzmocnienie roli instrumentów zwrotnych w stosunku do pomocy w formie dotacji, jak również rosnące znaczenie współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. Wspólne przedsięwzięcia przedstawicieli obu tych środowisk będą premiowane przy udzielaniu wsparcia ze środków publicznych. Wspierany będzie rozwój, w szczególności tzw. KKK czyli Krajowych Klastrów Kluczowych.

Wzrost znaczenia polskiego sektora B+R+I to także coraz większa widoczność polskich firm na rynkach zagranicznych. Przygotowanie do wejścia na rynki międzynarodowe, opracowanie planów i strategii, kampanie promocyjne to tylko część działań, na jakie firmy będą mogły otrzymać wsparcie w ramach programów operacyjnych.  Ze względu na coraz większy nacisk kładziony na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej należy się także spodziewać wzrostu znaczenia ochrony własności przemysłowej, szczególnie w trybach EuroPCT i PCT pozwalających na uzyskanie ochrony patentowej również poza granicami kraju.

- Dzięki pieniądzom z nowej perspektywy budżetu europejskiego potężnie wzrośnie znaczenie współpracy przedsiębiorstw z placówkami badawczo-rozwojowymi. Ich wspólne przedsięwzięcia będą premiowane ze środków publicznych. Jest to unikalna szansa dla polskiej gospodarki przeskoczenia tak trudnej do dziś pokonania bariery innowacyjności – skomentował prezes PAIiIZ, Sławomir Majman.
 
Dla przedsiębiorstw inwestujących w prace badawczo-rozwojowe, a równocześnie potrafiących współpracować z uczelniami wyższymi oraz instytutami badawczymi nadchodzi czas olbrzymiej szansy.  W najbliższych latach wsparcie na B+R+I będzie ponad dziesięciokrotnie większe niż było w poprzedniej perspektywie finansowej 2007-2013. Kluczowe będzie przy tym zrozumienie nowych zasad podziału dotacji unijnych, umiejętność oceny innowacyjności swoich pomysłów, a tym samym szansy na pozyskanie pomocy publicznej, jak również sprawne przeprowadzenie procesu aplikacyjnego, mając w pamięci, że niejednokrotnie  czas od momentu ogłoszenia konkretnego naboru do terminu złożenia wniosku o dofinansowanie jest bardzo krótki, z perspektywy przygotowania tego ostatniego - komentuje Michał Gwizda, Partner w Crido Taxand.

Prezentowana podczas konferencji IV edycjia raportu „Rynek B+R+I w Polsce - wsparcie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej przedsiębiorstw” została przygotowanego przez Crido Taxand oraz Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, pod merytorycznym patronatem NCBR. (PAIZ/Crido Taxand/MG)


Prezentacja Crido Taxand - Rynek B+R+I w Polsce

Raport "Rynek B+R+I w Polsce"Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij