Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsiębiorców PAIH24: 22 334 99 55
Aktualności
Strona główna > Aktualności
26 czerwca 2013

Światowy Raport Inwestycyjny 2013. Napływ BIZ do Polski – tendencje i perspektywy

Wartość globalnych bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) spada, ale optymizmem napawa fakt, że napływ BIZ do Polski w pierwszych czterech miesiącach br. przekroczył wynik uzyskany w całym 2012 r. Według raportu UNCTAD, Polska będzie w następnych dwóch latach 4. w Europie i 14. na świecie najbardziej atrakcyjną gospodarką.

Z najnowszego raportu UNCTAD wynika, że wartość globalnych BIZ spadła w 2012 r. o prawie 1/5. Najsilniejsze spadki miały miejsce w krajach rozwiniętych, głównie w UE (ok. 2/3 spadku światowego). Zanotowano je w 22 z 38 gospodarek rozwiniętych, w tym w 16 europejskich. Poziom BIZ w tej grupie krajów spadł o 32%, do poziomu najniższego od prawie 10 lat (0,56 bln USD).

Kryzys dosięgnął niemal wszystkie gałęzie gospodarki. Najmniejsze spadki dotknęły branże produkcyjne (spożywczą, tytoniową, farmaceutyczną) oraz usługi dla biznesu, sektor komunikacji, transportu i  logistyki.

Z punktu widzenia agencji inwestycyjnych ważną wiadomością jest, że długookresowo najpoważniejszym źródłem BIZ są reinwestycje. Zyski z istniejących inwestycji wyniosły w 2012 r. ok. 1,5 bln USD i ok. 1/3 z nich pozostała w krajach inwestowania. Średnia stopa zwrotu z BIZ wynosi obecnie ok. 7% globalnie i 5% w krajach rozwiniętych.

W pozyskiwaniu BIZ na prowadzenie wysunęły się kraje rozwijające się, przyciągające ok. 52% globalnych BIZ. Odpowiadają one również za ok. 1/3 odpływu inwestycyjnego i w tej dziedzinie się umacniają.

W Polsce wartość globalnych BIZ według UNCTAD spadła w 2012 r. o 82%. Na taki wynik ogromny wpływ ma skala kapitału w tranzycie*, która w 2012 r. wzrosła na świecie 7-krotnie. Bez uwzględniania kapitału w tranzycie polskie BIZ w 2012 r. pokazywałyby poważne skutki kryzysu, ale nie byłyby na tak niskim poziomie.

Z raportu UNCTAD wynika, że w skali świata wartość projektów typu greenfield spadła w 2012 r. o 1/3. W Polsce, która znalazła się na drugim miejscu pod względem nowych projektów tego typu w całej Unii Europejskiej, wartość ta obniżyła się tylko o 7,6%, do poziomu 11,5 mld USD. Dane dotyczące greenfields pokazują, że o ile spadła przeciętna wielkość projektów, to zainteresowanie inwestorów Polską i zdolność generowania nowych miejsc pracy są wysokie. Te dane to deklaracje inwestorów – stanowią więc znakomity prognostyk dla przepływów inwestycyjnych w 2013 i 2014 r.

W corocznej ankiecie UNCTAD, pytającej inwestorów o najbardziej atrakcyjne kraje do inwestowania w latach 2013-2015, Polska znalazła się na czwartym miejscu w Europie i na czternastym na świecie.

Polska utrzymuje stosunkowo konkurencyjną pozycję na inwestycyjnej mapie świata i Europy, co potwierdzają niezależne badania.

Według najnowszego raportu Ernst & Young Polska jest liderem wzrostu inwestycji w Europie. W 2012 r. odnotowała najwyższy wśród krajów europejskich przyrost liczby projektów inwestycyjnych (o 22% więcej niż w 2011) - Europa zanotowała spadek o 2,8%. W ubiegłym roku bezpośrednie inwestycje zagraniczne stworzyły w Polsce o 67% miejsc pracy więcej niż rok wcześniej; wynik całej Europy to +8%. Sama liczba nowych miejsc pracy (13 111) stawia Polskę na trzecim miejscu na kontynencie za Wielką Brytanią i Rosją. Inwestycje lokowane w Polsce należą do pracochłonnych - jeden projekt tworzy średnio 88,6 miejsc pracy, co daje Polsce trzeci wynik w Europie. Raport uplasował też Polskę na 1. miejscu w regionie Europy Środkowej i Wschodniej pod względem konkurencyjności inwestycyjnej.

FDI Intelligence (grupa Financial Times) w raporcie FDI Report 2013 wskazuje, że liczba projektów greenfield w Polsce wzrosła w 2012 r. o 5%. Wśród państw europejskich oprócz Polski tylko Hiszpania zanotowała przyrost.

Po raz pierwszy od 2006 r., po siedmiu latach nieprzerwanej hegemonii Republiki Czeskiej, Polska zajęła pierwsze miejsce w rankingu Polsko-Niemieckiej Izby Handlowej nt. atrakcyjności inwestycyjnej wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wyniki raportu przedstawiają Polskę jako najbardziej atrakcyjny kraj dla niemieckich inwestorów w całej Europie Środkowo-Wschodniej. 94% ankietowanych inwestorów zainwestowałoby w Polsce ponownie.

Do spokoju skłaniają również wyniki PAIiIZ i ostatnie doniesienia Narodowego Banku Polskiego. W połowie bieżącego roku wyniki Agencji, dotyczące zakończonych pozytywną decyzją inwestycyjną projektów, są na porównywalnym poziomie co w roku ubiegłym, a liczba pozyskanych miejsc pracy stanowi już 77% wyniku z 2012 r.

Według najnowszych obliczeń NBP napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tym roku wynosi 3,57 mld USD, przekraczając już wynik podany przez GUS i NBP za cały 2012 r.  Pozwala to oczekiwać, że obecny rok będzie zdecydowanie lepszy od minionego pod względem pozyskiwania nowych inwestycji. (PAIiIZ)

* Kapitał w tranzycie to transakcje tzw. Jednostek Specjalnego Przeznaczenia, które na zlecenie korporacji macierzystej ze względów optymalizacji podatkowej dokonują transferów funduszy przez niektóre kraje.


***

Kontakt:
Katarzyna Antosik
Wydział PR
Departament Promocji Gospodarczej
PAIiIZ
Katarzyna.Antosik@paiz.gov.pl
www.paiz.gov.pl

 

Iwona Chojnowska, PAIiIZ - FDI Inflow into Poland in 2013. Trends and prospects

Jacek Kędzior, E&Y - Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013

Press release - WIR - Developed

Press release - WIR - Global

Press release - WIR GVC

Prof. Zbignies Zimny, ekspert ONZ - Światowy Raport Inwestycyjny 2013

Summary WIR13

UNCTAD-WIR2013-Overview

WIR2013 Full Report 
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij