Infolinia: 800 800 120
  • Facebook
  • Youtube
  • Twitter
Aktualności
Strona główna > Aktualności
21 listopada 2012

Raport atrakcyjności inwestycyjnej województw 2012

21 listopada br. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych ogłosiła wyniki „Raportu atrakcyjności inwestycyjnej województw - 2012”. Raport został wykonany na zlecenie PAIiIZ przez Centrum Analiz Regionalnych i Lokalnych, pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Raport ten należy do nielicznych opracowań, które obejmują swoim badaniem nie tylko województwa, ale lokalne społeczności - mikroregiony (gminy i powiaty). Rozróżnienie atrakcyjności potencjalnej i rzeczywistej, a także ścisła współpraca z partnerami regionalnymi naszej Agencji czyni raport wyjątkowym i miarodajnym źródłem informacji o potencjale i możliwościach regionów Polski oraz niezwykle ważnym narzędziem w kształtowaniu rozwoju regionalnego.


Bożena Czaja, Członek Zarządu PAIiIZ

Współpraca PAIiIZ - SGH  w zakresie badań atrakcyjności inwestycyjnej województw jest prowadzone od kilku lat. Obecnie mamy przyjemność przedstawić Państwu trzeci raport, który powstał na zlecenie i we współpracy z PAIiIZ oraz partnerami regionalnymi - głównie z Centrami Obsługi Inwestora (zlokalizowanych w urzędach marszałkowskich i agencjach rozwoju regionalnego) oraz ze specjalnymi strefami ekonomicznymi.


Uczestnicy konferencji

Przy ocenie atrakcyjności regionu brane były pod uwagę takie czynniki jak: zasoby kapitału ludzkiego, pomoc dla inwestorów, infrastruktura techniczna(drogi, koleje, lotniska), infrastruktura społeczna (żłobki, przedszkola, szkoły), mikroklimat rynkowy (szanse powodzenia inwestycji) oraz mikroklimat administracyjny (stosunek władz lokalnych i samorządowych do inwestycji i rozwoju). Analizy przeprowadzone zostały na poziome wojewódzkim, podregionalnym, powiatowym oraz gminnym.

Główne wnioski z „Raportu atrakcyjności inwestycyjnej województw Polski - 2012”

  • Atrakcyjność inwestycyjna wykazuje duży związek z poziomem rozwoju gospodarczego, dlatego wysoko zostały ocenione dobrze rozwinięte gospodarczo województwa: mazowieckie, dolnośląskie, śląskie, a także małopolskie, pomorskie, wielkopolskie i łódzkie.

  • W ostatnim czasie podniosła się atrakcyjność inwestycyjna województwa podkarpackiego, co można wiązać z efektem poniesionych nakładów na infrastrukturę oraz innowacyjnością ważnego dla tego regionu sektora lotniczego.

  • Wszystkie województwa posiadają lokomotywy rozwoju w postaci dużych miast lub dawnych miast wojewódzkich. Atrakcyjne są także ośrodki przemysłowe i centra turystyczne.

  • W skali lokalnej ważną rolę w kształtowaniu atrakcyjności inwestycyjnej, szczególnie  rzeczywistej,  odgrywają podstrefy specjalnych stref ekonomicznych, szczególnie, jeśli towarzyszą im inne formy wspierania przedsiębiorczości (parki przemysłowe, parki naukowo - technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości).

  • Podobnie jak w poprzednich latach, badania przeprowadzone w 2012 r. wykazały, że najbardziej atrakcyjnym regionem w Polsce jest województwo mazowieckie. Województwo to uzyskało najwyższe oceny (A) dla wszystkich najważniejszych sekcji gospodarki narodowej. Zdecydowanie przoduje również pod względem wartości nakładów inwestycyjnych dokonywanych przez przedsiębiorstwa, w wartości napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Po raz pierwszy w badaniu zestawiono województwa polskie na tle europejskich odpowiedników. W tej analizie za najlepsze cechy polskich regionów uznano szeroki dostęp do zasobów pracowniczych i stosunkowo młode społeczeństwo. W zestawieniu najlepiej oceniono województwo mazowieckie, dolnośląskie, śląskie oraz małopolskie. Za niekorzystne cechy polskich makroregionów uznano dosyć niskie zatrudnienie w nowoczesnych sektorach gospodarki i zbyt małą innowacyjność polskich przedsiębiorstw.

Jedną z nowości w tegorocznym Raporcie było uwzględnienie badania wykonanego przez Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych, działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa SGH. Badanie polegało na sprawdzeniu jakości obsługi inwestorów w gminach (m.in. ocena stron internetowych oraz kontaktu elektronicznego w wersji polskiej i angielskiej potencjalnych inwestorów z urzędami gmin).   W wyniku badania powstał ranking „Gmina na 5”, w którym zostało wyróżnionych 70 gmin w całej Polsce. Zdecydowaną większość wyróżnionych gmin stanowią miejskie jednostki samorządu terytorialnego. Jedynie 3 spośród 70 wyróżnionych są gminami wiejskimi (Izabelin, Kobierzyce oraz Dopiewo). Świadczy to o mniejszym rozpoznaniu potrzeb inwestorów przez gminy wiejskie aniżeli miejskie.

Szczegółowe dane na temat poszczególnych województw dostępne w załączeniu. (PAIiIZ)

 

Prezentacja - Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski

Prezentacja - Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski na tle Europy

Ranking "Gmina na 5"

 

RAPORTY:
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa

e-mail dla inwestorów: invest@paih.gov.pl
e-mail dla eksporterów: eksport@paih.gov.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij