Specjalny serwis na czas pandemii dla przedsiębiorców PAIH24: 22 334 99 55
Aktualności
Strona główna > Aktualności
27 grudnia 2010

Nowy Projekt Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny podpisał umowę dofinansowania projektu kluczowego na lata 2010 – 2013

Utworzenie Centrum Usług Biznesowych oraz Centralnego Laboratorium to główne założenia projektu kluczowego Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, który decyzją zarządu województwa mazowieckiego otrzymał 61,6 mln zł unijnego dofinansowania. Całkowita wartość projektu to przeszło 195 mln zł. Umowę w tej sprawie podpisali w dniu 23 grudnia 2010 r. marszałek Adam Struzik oraz Zarząd Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A.

Projekt zakłada zaprojektowanie i budowę kompleksu obiektów Centrum Usług Biznesowych oraz Laboratorium Centralnego wraz z zagospodarowaniem terenu. Obiekty mają tworzyć najnowocześniejszą infrastrukturę dla inwestorów sektora nowoczesnych usług biznesowych – BPO/SSC oraz  badawczo-rozwojowego i laboratoryjnego.

Jednym z celów projektu jest wykreowanie obszaru, w którym następować będzie tworzenie i implementacja nowoczesnych kompleksowych rozwiązań w zakresie obsługi przedsiębiorstw działających na terenie miasta Płocka i regionu, w tym szczególnie MSP oraz dla krajowej sieci instytucji w oparciu o system usług w standardzie Krajowego Sytemu Usług oraz standardach partnerów biznesowych z sektorów BPO/SSC oraz B+R. Ponadto dzięki realizacji projektu nastąpi nie tylko skoncentrowanie rozproszonych funkcji i działań badawczo – rozwojowych partnerów Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego ale również rozwój sieci powiązań gospodarczych poprzez powstawanie powiązań kooperacyjnych między przedsiębiorstwami a sferą B+R.

Wizualizacja Centrum Usług Korporacyjnych Wizualizacja Centrum Usług Korporacyjnych

Centrum Usług Korporacyjnych będzie mieścić się w trójskrzydłowym budynku klasy A o powierzchni użytkowej 9.500 m2. Kompleks Data Center obejmuje dwa obiekty: pierwszy to obiekt technologiczny w klasie Tier III oraz obiekt o funkcjach badawczych klasy A o powierzchni ok. 2.500 m2. W obiektach zastosowane zostaną rozwiązania zwiększające efektywność końcowego zużycia energii przez obniżenie zużycia zarówno energii pobieranej przez użytkowników końcowych, jak i energii pierwotnej. Zarówno na etapie budowy jak i użytkowania zostaną zastosowane rozwiązania, które poprawią efektywność energetyczną.

Kompleks Laboratorium Centralnego obejmuje dwa obiekty o łączne powierzchni 6.700 m2, przy czym w obiekcie Laboratorium na terenie o pow. ok. 5.600 m2 mieścić się będą laboratoria i pracowanie analityczne. Wybudowany zostanie także trzykondygnacyjny budynek administracyjny o powierzchni całkowitej 1.100 m2.

Realizacja projektu przyczyni się do utworzenia modelowego partnerstwa kooperacyjnego pomiędzy przedsiębiorcami w szczególności z sektora BPO/SSC oraz B+R, w tym również MSP. Uzupełniając istniejącą infrastrukturę Parku projekt stanowić będzie pomost dla rozwoju komponentów technologicznego oraz naukowo – badawczego PPPT oddziaływujących na gospodarkę regionalną i krajową.

Promocja projektu wśród inwestorów zagranicznych odbywać się będzie przy aktywnym udziale Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Park w Płocku jako pierwszy park przemysłowo-technologiczny w kraju podpisał porozumienie partnerskie z PAIiIZ o wspólnych działaniach marketingowych i promocyjnych, które wzmocnią procesy pozyskiwania do PPPT inwestorów reprezentujących sektor BPO/SSC.Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa


Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności

Biuletyn Informacji Publicznej PAIH internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij