Infolinia Grupy PFR: 800 800 120
Dlaczego Polska
Strona g堯wna > Dlaczego Polska > Zach皻y inwestycyjne > Parki Przemys這we i Technologiczne > Kwidzy雟ki Park Przemys這wo - Technologiczny
Dlaczego Polska

Kwidzy雟ki Park Przemys這wo - Technologiczny


Utworzenie Kwidzy雟kiego Parku Przemys這wo – Technologicznego by這 strategiczn inicjatyw lokalnych w豉dz samorz康owych, wzmacniaj帷 rozw鎩 gospodarczy regionu i jego pozycj konkurencyjn w Unii Europejskiej.

Misj powsta貫go z rozmachem Kwidzy雟kiego Parku Przemys這wo – Technologicznego jest przyci庵ni璚ie innowacyjnych przedsi瞝zi耩, rozw鎩 prze這mowych technologii oraz skupienie w jednym miejscu potencja逝 przedsi瑿iorczo軼i, wiedzy i kapita逝. KPPT to jednocze郾ie inkubator przedsi瑿iorczo軼i z bogat ofert instytucji otoczenia biznesu, centrum szkoleniowo – ekspozycyjne oraz kompleksowo uzbrojone tereny inwestycyjne przeznaczone na przedsi瞝zi璚ia typu greenfield.

Kwidzy雟ki Park Przemys這wo-Technologiczny to centrum rozwoju innowacji w dziedzinie zielonej energii, obejmuj帷e sektory: badawczy, produkcyjny, us逝gowy, a tak瞠 technologii zarz康zania energi. Inteligentna infrastruktura Parku pe軟i zar闚no funkcje u篡tkowe, demonstracyjne jak i badawcze, tworz帷 unikalne 篡we laboratorium odnawialnych 廝鏚e energii: energooszcz璠ne rozwi您ania architektoniczne i budowlane zasilane energi s這鎍a, ziemi i wiatru. KPPT aktywnie uczestniczy oraz wspiera wszelkie inicjatywy na rzecz przedsi瑿iorczo軼i, rozwoju innowacji oraz poszanowania energii i promocji energetyki odnawialnej w regionie.

Przedsi瞝zi璚ie zrealizowane zosta這 w ramach projektu pn. „Utworzenie Kwidzy雟kiego Parku Przemys這wo-Technologicznego z centrum energii odnawialnej” wsp馧finansowanego przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny dla Wojew鏚ztwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Inwestycja ta prowadzona by豉 w s御iedztwie zabytkowego zespo逝 dworsko-parkowego, w kt鏎ym dziedzictwo historyczne przeplata si z nowoczesno軼i, a zaawansowane technologie harmonizuj z pi瘯nem krajobrazu.

Projekt zosta doceniony przez Komisj Europejsk jako oficjalny partner Europejskiej Kampanii na rzecz Zr闚nowa穎nej Energii - SEEC Sustainable Energy Europe Campaign. SEEC wspiera i promuje najlepsze projekty, kt鏎e realizuj cele polityki energetycznej Unii Europejskiej. Dotyczy to mi璠zy innymi wzrostu udzia逝 odnawialnych 廝鏚e energii OZE oraz efektywno軼i energetycznej jak r闚nie ekologicznego transportu i produkcji biopaliw. Partnerami Europejskiej Kampanii na rzecz Zr闚nowa穎nej Energii zostaj najbardziej innowacyjne projekty b璠帷e inspiracj dla innych.

TYP Parku: przemys這wo – technologiczny

Etap rozwoju:

Kwidzy雟ki Park Przemys這wo – Technologiczny stworzy zaplecze infrastrukturalne i organizacyjne, starannie dopasowuj帷 je do potrzeb i oczekiwa innowacyjnych przedsi瑿iorstw.

Serce Parku – Centrum KPPT – stanowi zesp馧 inteligentnych budynk闚 o 陰cznej powierzchni u篡tkowej 4 200 m2, przeznaczonych pod wynajem dla innowacyjnych przedsi瑿iorstw i instytucji otoczenia biznesu. W sk豉d kompleksu wchodz:

 • Inkubator Przedsi瑿iorczo軼i – nowoczesne powierzchnie biurowe, produkcyjne i us逝gowe dla nowopowstaj帷ych, a tak瞠 ju dzia豉j帷ych mikroprzedsi瑿iorstw oraz M同 z kompleksowym wsparciem doradczo-biznesowym i administracyjnym (recepcja i wsp鏊ny sekretariat oraz wirtualne biuro);
 • funkcjonalne, spe軟iaj帷e najwy窺ze standardy biura dla instytucji otoczenia biznesu – firm 鈍iadcz帷ych us逝gi prawne, ksi璕owo-rachunkowe, marketingu i reklamy, bank闚, funduszy kapita這wych i po篡czkowych, instytucji doradztwa finansowego oferuj帷ych wsparcie w zakresie pozyskiwania zewn皻rznych 廝鏚e finansowania (w tym z funduszy UE), jak r闚nie doradztwa w zakresie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy (w tym w zakresie ochrony w豉sno軼i intelektualnej);
 • biura zespo堯w realizuj帷ych misj KPPT: Powi郵a雟kiej Regionalnej Agencji Zarz康zania Energi, Nadwi郵a雟kiego Klastra Energii Odnawialnej itp.;
 • zaawansowane zaplecze teleinformatyczne: portal internetowy, serwer stron www, e-mail, telefonia internetowa, wsp鏊ne bazy danych, DATA CENTER, platforma informatyczna daj帷a dost瘼 do baz danych Krajowego Transferu Technologii i Wiedzy oraz Innovation Relay Center (dost瘼 do europejskiego rynku technologii i innowacji);
 • nowocze郾ie wyposa穎ne centrum konferencyjno-szkoleniowe wraz z innowacyjn, multimedialn cz窷ci ekspozycyjn po鈍i璚on problematyce odnawialnych 廝鏚e energii; centrum udost瘼nia tak瞠 powierzchni wystawiennicz do prezentacji najnowszych osi庵ni耩 technologicznych czy naukowych firmom i instytucjom naukowo-badawczym;
 • dom pasywny, pe軟i帷y funkcje demonstracyjne, promuj帷e budownictwo energooszcz璠ne, s逝膨cy r闚nie do realizacji przedsi瞝zi耩 badawczych i naukowych z zakresu energoefektywno軼i.

W bezpo鈔ednim s御iedztwie Centrum KPPT znajduje si 18 ha dzia貫k inwestycyjnych na sprzeda. Atrakcyjne tereny z nowoczesn infrastruktur drogow wraz z pe軟 infrastruktur techniczn przeznaczone s na realizacj przedsi瞝zi耩 typu greenfield.

Centrum KPPT zosta這 oddane do u篡tku i jest w pe軟i wykorzystywane do za這穎nych cel闚.

Lokalizacja:

P馧nocna Polska, woj. Pomorskie, powiat kwidzy雟ki – teren parku le篡 na granicy miasta Kwidzyn; Kwidzy雟ki Park jest dogodnie skomunikowany z Gda雟kiem (aglomeracj tr鎩miejsk - ok. 100 km, dzi瘯i mostowi na Wi郵e kt鏎y zosta oddany do u篡tku w 2013 roku, 陰cz帷y Kwidzyn z autostrad A1.

Najbli窺ze po陰czenia mi璠zynarodowe zapewniaj: Port Lotniczy Gda雟k im. Lecha Wa喚sy oraz porty morskie w Gda雟ku i Gdyni.


Profil sektorowy: g堯wny - przemys i us逝gi zwi您ane z OZE - odnawialne 廝鏚豉 energii , ekoenergetyka, ICT

Oferta Parku:

Inkubator Przedsi瑿iorczo軼i KPPT zaprasza do wsp馧pracy przedsi瑿iorstwa znajduj帷e si na r騜nych etapach rozwoju– zar闚no wczesnym, typu start-up, jak i dzia豉j帷e na rynku od d逝窺zego czasu, realizuj帷e innowacyjne projekty biznesowe i technologiczne.

W ramach Inkubatora Przedsi瑿iorczo軼i firmy otrzymuj dost瘼 do nowocze郾ie wyposa穎nych powierzchni biurowych, produkcyjnych i us逝gowych (陰cznie o pow.u篡tk.1600 m2), na preferencyjnych warunkach cenowych. Niskie koszty eksploatacji to wynik zastosowania najnowocze郾iejszych energooszcz璠nych technologii oraz wykorzystania odnawialnych 廝鏚e energii do zasilania infrastruktury. Budynek Inkubatora jest bezpo鈔ednio skomunikowany z centrum konferencyjno-szkoleniowym.

 • Preferencyjne ceny, pozwalaj帷e na znaczne ograniczenie koszt闚 funkcjonowania firmy;
 • Otoczenie nastawione na skuteczne prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej o charakterze innowacyjnym;
 • Mo磧iwo嗆 korzystania z sal centrum konferencyjno-szkoleniowego oraz multimedialnej przestrzeni ekspozycyjnej;
 • Wysoki komfort pracy.

Inkubator Przedsi瑿iorczo軼i KPPT 鈍iadczy szerok gam us逝g proinnowacyjnych dla firm w nim dzia豉j帷ych oraz dla podmiot闚 zewn皻rznych. Wsparcie administracyjne zapewnia obs逝ga serwisowo-biurowa. Inkubator oferuje tak瞠 na preferencyjnych warunkach cenowych specjalistyczne us逝gi wspierania transferu technologii mi璠zy przedsi瑿iorstwami i o鈔odkami naukowymi, w tym w zakresie poszukiwania partner闚 biznesowych (kontrahent闚), kapita這wych (inwestor闚) i naukowych (dla wsp鏊nego prowadzenia prac B+R). Klienci Inkubatora mog r闚nie skorzysta z us逝g doradztwa gospodarczego, finansowego, marketingowego, prawnego, technologicznego i organizacyjnego.

Oferta inwestycyjna

Oferta KPPT jest adresowana tak瞠 do tych przedsi瑿iorstw, kt鏎e zamierzaj rozpocz望 inwestycj typu greenfield. Park oferuje na sprzeda w pe軟i uzbrojone dzia趾i inwestycyjne o 陰cznej powierzchni 18 ha wraz z now infrastruktur drogow. Nabywcy tych dzia貫k mog, na preferencyjnych warunkach cenowych korzysta z szerokiego spektrum us逝g: wynajmu sal konferencyjnych i szkoleniowych oraz powierzchni wystawienniczej w mulitmedialnym centrum, dost瘼u do zaplecza badawczego, mo磧iwo軼i uczestnictwa w parkowych platformach wsp馧pracy i transferu wiedzy, czy wreszcie korzysta z doradztwa 鈍iadczonego przez instytucje otoczenia biznesu skupione w Parku.

 • atrakcyjne tereny inwestycyjne z now infrastruktur drogow i kompleksow infrastruktur techniczn (w tym doprowadzonymi sieciami: elektroenergetyczn, wodno-kanalizacyjn, deszczow, ciep這wnicz i teleinformatyczn);
 • infrastruktura drogowa wraz z ci庵ami pieszymi i rowerowymi oraz zapleczem logistycznym w formie parkingu dla samochod闚 osobowych jak r闚nie dostawczych;
 • pe軟e zagospodarowanie terenu w ma陰 architektur i ziele;
 • zlokalizowanie jednostki produkcyjnej lub us逝gowej w przyjaznym a zarazem innowacyjnym otoczeniu biznesowym.


Firmy dzia豉j帷e na terenie parku (ile dzia豉 w chwili obecnej, wymieni najwi瘯sze): infrastruktura parku w trakcie budowy – planowany termin rozpocz璚ia dzia豉lno軼i firm na terenie parku: II kw. 2013 r.Dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail):

Kwidzy雟ki Park Przemys這wo – Technologiczny Sp. z o.o.
G鏎ki 3 a
82-500 Kwidzyn
tel./fax: 55 619 31 51
e-mail: sekretariat@kppt.pl
Strona www: www.kppt.pl

 

Ostatnia aktualizacja 2016-04-18


Je郵i chc Pa雟two otrzymywa Biuletyn, prosimy o wype軟ienie formularza

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Bagatela 12

00-585 Warszawa

Fax: +48 22 334 9889

e-mail dla inwestor闚: invest@paih.gov.pl

NIP:526-030-01-67; kapita zak豉dowy: 19.818.000,00 z

KRS 0000109815 S康 Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XII Wydzia

Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego

webmaster@paih.gov.pl

Wszystkie prawa zastrze穎ne; Wy陰czenie odpowiedzialno軼i

fb yt tw bip internetART
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgod na ich zapis lub wykorzystanie.
Wi璚ej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatno軼i. Akceptuj polityk prywatno軼i Portalu zamknij