Infolinia Grupy PFR: 800 800 120
Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny

 

 

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny to jeden z największych parków przemysłowo-technologicznych w Polsce. Zlokalizowany jest w centralnej części kraju - województwie kujawsko - pomorskim - i obejmuje tereny inwestycyjne o powierzchni 286 hektarów. Obszar ten jest uzbrojony w nowoczesną infrastrukturę techniczną i drogową oraz dogodnie skomunikowany. Został objęty w całości miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i częściowo Strefą Ekonomiczną. Czyni go to jeszcze dogodniejszym miejscem pod inwestycje przemysłowe.

Spółka Bydgoski Park Przemysłowy, której głównym celem jest pobudzanie przedsiębiorczości i kreowanie nowych miejsc pracy poprzez tworzenie korzystnych warunków inwestowania dla firm, została wpisana do rejestru 21 grudnia 2004 r  Z dniem 24 stycznia 2011 r. zmieniła ona nazwę na Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. Jej większościowym udziałowcem jest Miasto Bydgoszcz, posiadające prawie 95 procent udziałów.

PROJEKTY INWESTYCYJNE I ROZWÓJ

Od czasu utworzenia BPPT podejmuje aktywne działania rozwojowe, wykorzystując do tego celu zarówno środki własne jak i fundusze unijne. W ramach zrealizowanych projektów zmodernizowano m.in. infrastrukturę techniczną i drogową BPPT oraz wybudowano dwie hale wraz z łącznikiem administracyjno-socjalnym i rozbudowano budynek siedziby Zarządu Spółki.

Warto podkreślić, iż BPPT jest podmiotem z obszaru wspierania biznesu. Jako park przemysłowo-technologiczny Spółka podejmuje działania, aby stał się on miejscem wdrażania najnowszych rozwiązań z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami oraz propagowania innowacji procesowych i produktowych. W związku z powyższym BPPT zamierza wspierać gospodarkę opartą na wiedzy, chce koncentrować się na pobudzaniu firm innowacyjnych oraz na tworzeniu związków pomiędzy biznesem a nauką. Zadanie to będzie realizowane w Centrum Transferu Technologii i Innowacji, na którego budowę Spółka planuje pozyskać środki unijne. Oprócz świadczenia szerokiego wachlarza własnych usług specjalistycznych, CTTiI będzie również miejscem, w którym realizowane będą usługi przez inne podmioty wyspecjalizowane w finansowaniu przedsięwzięć, ochronie patentowej, badaniach, wzornictwie i doradztwie technologicznym. Wszystko to będzie się działo dzięki konsolidacji komplementarnych usług w jednym miejscu. W ten sposób BPPT stanie się miejscem transferu technologii.

OTOCZENIE

Niewątpliwy atut Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego to korzystne usytuowanie, czyniące z niego atrakcyjne miejsce na inwestycyjnej mapie Polski.

Cały obszar BPPT znajduje się w granicach Bydgoszczy - stolicy województwa kujawsko-pomorskiego i ósmego co do wielkości miasta w Polsce, liczącego blisko 360 tysięcy mieszkańców.

Niewielka odległość do Torunia, Solca Kujawskiego i Inowrocławia powoduje, że przedsiębiorcy lokujący się na terenie BPPT mogą operować na rynku pracy całej aglomeracji bydgosko-toruńskiej o populacji przekraczającej 850 tys. osób  aktywnych zawodowo. Bydgoszcz postrzegana jest  również jako nowoczesny ośrodek gospodarki, kultury i  sportu. Corocznie odbywa się tu wiele imprez kulturalnych, sportowych i targowych odwiedzanych przez kilkaset tysięcy gości. Wsparciem dla przedsiębiorców jest niewątpliwie dobrze rozwinięte otoczenie biznesu.
 
Pobyt w Bydgoszczy dostarcza  również od lat wspaniałych przeżyć melomanom. W Operze Nova, Filharmonii Pomorskiej, Teatrze Polskim, Galerii BWA, muzeach i klubach odbywają się liczne koncerty, spektakle i  festiwale.

LOKALIZACJA

Tereny inwestycyjne oferowane przez Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny oddalone są od centrum miasta o niespełna 5 km i leżą w sąsiedztwie głównych tras komunikacyjnych: 3 km od drogi krajowej nr 5 łączącej Gdańsk z Poznaniem; 3 km od drogi krajowej nr 25 łączącej Konin z Koszalinem i 0,8 km od drogi krajowej nr 10 łączącej Warszawę ze Szczecinem, która stanowi jednocześnie obwodnicę miasta. Odległość od międzynarodowego portu lotniczego wynosi 6 km, a od portu żeglugi śródlądowej 6,5 km. Na terenie Parku funkcjonują bocznice kolejowe połączone z międzynarodową linią tranzytu nr 131 (C-E 65/1) - łączącą Śląsk z portami w Gdańsku i Gdyni.

KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ

OFERTA PARKU 

BPPT oferuje ponad 100 ha wolnych terenów pod nowe inwestycje. Są to dogodnie skomunikowane działki na sprzedaż lub pod dzierżawę zlokalizowane w południowo-wschodniej części miasta Bydgoszczy oraz inwestycje typu build-to-suit, czyli realizację budowy obiektu kubaturowego dostosowanego do indywidualnych wymagań inwestora. Przygotowując tereny dla Inwestorów, Spółka podejmuje szereg działań obejmujących m.in.: wydzielenie i podział geodezyjny działek, badania hydrogeologiczne gruntów, budowę nowej i rozbudowę już istniejącej infrastruktury.

BPPT oferuje wydzielenie gruntu w zakresie wielkości i kształtu, uwzględniając wymagania Inwestora przy założeniu, że minimalna powierzchnia wyniesie 1 ha. Cały obszar Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Łęgnowo - Park Technologiczny”, w którym oznaczono go jako teren aktywności gospodarczej obejmującej działalność usługowo-produkcyjną, składowanie i magazynowanie. Badania geologiczne wykazały, że odpowiada on standardom w zakresie stanu gleby i wód podziemnych. 

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. oferuje przedsiębiorcom możliwość zakupu patentów od  Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Mogą być one wykorzystane w procesach oczyszczania ścieków, przemyśle chemicznym i ochronie środowiska. Spółka współpracuje z uczelniami wyższymi z regionu i pomaga Inwestorom w nawiązywaniu współpracy z instytucjami naukowo - badawczymi w zakresie rozwoju  technologii o wysokim potencjale innowacyjności.

TERENY BPPT OBJĘTE SPECJALNĄ STREFĄ EKONOMICZNĄ

Pod koniec 2009 roku część obszaru BPPT o powierzchni blisko 36 ha włączono do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W czerwcu 2012 r. zezwolenia na działalność na tym terenie posiadało pięciu inwestorów, a z kolejnymi prowadzone są aktualnie negocjacje. Do zagospodarowania pozostaje jeszcze około 10 ha.

Przedsiębiorcom działającym w Specjalnej Strefie Ekonomicznej przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu:

  • określonych w zezwoleniu wydatków inwestycyjnych,      

     i/lub
  • określonego w zezwoleniu poziomu zatrudnienia.

Minimalna wysokość wydatków inwestycyjnych to 100 tys. euro, przy zachowaniu warunku prowadzenia działalności gospodarczej  przez okres co najmniej 5 lat (3 lat dla sektora MSP). Wysokość wskaźnika intensywności pomocy publicznej w województwie kujawsko-pomorskim należy do najwyższych w Polsce i wynosi odpowiednio dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw: 55%, 45% i 35%.

FIRMY DZIAŁAJĄCE NA TERENIE BPPT
 
O tym, że w BPPT warto inwestować, przekonują sami przedsiębiorcy, którzy tu ulokowali swoje firmy lub zainwestują w najbliższym czasie. Na koniec 2015 roku działalność gospodarczą lub inwestycję na terenie BPPT prowadziło  prawie 70 podmiotów gospodarczych, a pracowało 2600 osób. Planuje się, że w wyniku inwestycji realizowanych w 2016 roku, zostanie utworzonych blisko 200 nowych miejsc pracy. Nakłady inwestycyjne w kolejnych latach liczone są w setkach milionów złotych, a powierzchnia nowo wybudowanych na terenie Parku budynków wzrasta skokowo.

Przedsiębiorstwa z obszaru Parku reprezentują m.in. branże: wyrobów z tworzyw sztucznych,  wyrobów z metalu, produkcji materiałów budowlanych oraz logistyki.

IDEA PRZESTRZEŃ BIZNESU

W grudniu 2015 roku BPPT zakończyło budowę innowacyjnego biurowca o podwyższonym standardzie - IDEA Przestrzeń Biznesu. To budynek składający się z 6 kondygnacji, liczących łącznie ponad 7 tys. m² powierzchni użytkowej. Dla najemców przygotowano ponad 4 tys. m² powierzchni biurowych wraz z odpowiednią infrastrukturą użytkową oraz wielostanowiskowym garażem podziemnym i naziemnym. W biurowcu znajdą się profesjonalne salki szkoleniowe, sale konferencyjne, lunch bar i lobby recepcyjne.

BYDGOSKIE CENTRUM TARGOWO-WYSTAWIENNICZE

Kolejną z inwestycji BPPT jest Bydgoskie Centrum Targowo - Wystawiennicze (BCTW). Ten imponujący swoimi gabarytami obiekt (powierzchnia ponad 16 tys. metrów kwadratowych) to miejsce organizowania targów, wystaw, koncertów, szkoleń i konferencji. BCTW wyposażone jest w najnowocześniejsze technologie telekomunikacyjne, wystawiennicze i konferencyjne, w tym system kontroli dostępu, nowoczesny system biletowania oraz najnowocześniejsze systemy audiowizualne i nagłośnieniowy. Do dyspozycji najemców i gości obiektu jest hala wystawiennicza (trójdzielna - z pomocą ścian mobilnych), sale konferencyjne i VIP - room.

 

Informacji dotyczących terenów inwestycyjnych udziela:
Sekcja Inwestycji i Obsługi Inwestora BPPT
Robert Piątkowski, Zbigniew Dorna
inwestycje@bppt.pl
tel.: +48 52 365 33 13,
tel.: +48 52 365 33 18

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
ul. Bogdana Raczkowskiego 11
85-862 Bydgoszcz
www.bppt.pl

tel.: +48 52 365 33 10
fax: +48 52 365 33 17

biuro@bppt.pl

 

Ostatnia aktualizacja 2016-02-08 

 

Dodaj do:    
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Bagatela 12; 00-585 Warszawa;
Fax: +48 22 334 9889

e-mail dla inwestorów: invest@paih.gov.pl

godziny pracy: poniedziałek-piątek 8:00-16:00
BIP
NIP: 526-030-01-67; kapitał zakładowy: 9.116.000,00 zł
KRS 0000109815 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

webmaster@paih.gov.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności
JESTEŚMY CZĘŚCIĄ GRUPY
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij