Infolinia Grupy PFR: 800 800 120
Ocena oddziaływania na środowisko


Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko („OOŚ”) jest częścią postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na przedsięwzięcie („Decyzja”). Postępowanie to ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego oraz terminowego przebiegu procesu inwestycyjno – budowlanego. OOŚ planowanych przedsięwzięć ma na celu zbadanie ewentualnego wpływu określonej inwestycji na środowisko i uzgodnienie takich warunków jej realizacji, które pozwolą ograniczyć, a jeśli to możliwe – wyeliminować ryzyko negatywnego wpływu na środowisko.

Szczegółowe zasady OOŚ reguluje ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko („UOOŚ”), która określa, kiedy wymagane jest przeprowadzenie postępowania, jakie przedsięwzięcia wymagają przeprowadzenia OOŚ, jaka jest procedura i etapy przeprowadzenia takiego postępowania i jakie organy są właściwe w sprawie, jednak normy prawne określające wymagania prawa ochrony środowiska w odniesieniu do procesu inwestycjo- budowlanego są zawarte w wielu ustawach prawa materialnego, co stanowi utrudnienie dla inwestorów działających lub rozpoczynających działanie na terenie Polski.

Poniższe opracowanie ma za zadanie poruszenie najważniejszych zagadnień związanych z tą problematyką.

 

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach a proces inwestycyjno-budowlany

 

Materiał przygotowany i opracowany dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. przez:

Kancelaria FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz


Autor:
Marta Bosiak

Osoba kontaktowa:

Edyta Jusiel,
wspólnik, radca prawny
E-mail: ejusiel@fka.pl


(ostatnia aktualizacja: styczeń 2016)

Dodaj do:    
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Bagatela 12; 00-585 Warszawa;
Fax: +48 22 334 9889

e-mail dla inwestorów: invest@paih.gov.pl

godziny pracy: poniedziałek-piątek 8:00-16:00
BIP
NIP: 526-030-01-67; kapitał zakładowy: 9.116.000,00 zł
KRS 0000109815 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

webmaster@paih.gov.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności
JESTEŚMY CZĘŚCIĄ GRUPY
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij