Infolinia Grupy PFR: 800 800 120
Prawo dla inwestorów


Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych proponuje zapoznanie się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi głównych aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce.

Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. osoby zagraniczne [1] z Państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak polscy przedsiębiorcy.

Co do zasady, pozostałe osoby zagraniczne mają prawo, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej jedynie w formie spółek:

  • komandytowej,
  • komandytowo-akcyjnej,
  • z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • akcyjnej.

Osoby te mają także prawo do przystępowania do wymienionych wyżej spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji.

Ponadto przedsiębiorcy zagraniczni [2] mogą prowadzić działalność gospodarczą w formie oddziału , a także tworzyć przedstawicielstwa na terenie Polski.


[1] Osobą zagraniczną w rozumieniu ustawy jest:

  • osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania za granicą, nieposiadająca obywatelstwa polskiego,
  • osoba prawna z siedzibą za granicą,
  • jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną, z siedzibą za granicą.

[2] Przedsiębiorcą zagranicznym w rozumieniu ustawy jest osoba zagraniczna wykonująca działalność gospodarczą za granicą.

 

Dodaj do:    
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Bagatela 12; 00-585 Warszawa;
Fax: +48 22 334 9889

e-mail dla inwestorów: invest@paih.gov.pl

godziny pracy: poniedziałek-piątek 8:00-16:00
BIP
NIP: 526-030-01-67; kapitał zakładowy: 9.116.000,00 zł
KRS 0000109815 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

webmaster@paih.gov.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności
JESTEŚMY CZĘŚCIĄ GRUPY
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij