Infolinia Grupy PFR: 800 800 120
KPK OECD
Uwaga: Zmiana siedziby KPK OECD!!

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2016 roku KPK OECD zostało włączone do struktur Ministerstwa Rozwoju.
Obecne adresy e-mail: kpk.oecd@mr.gov.pl
tel. +48 22 273 71 16 lub +48 22 273 84 99  lub
https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/spoleczna-odpowiedzialnosc-przedsiebiorstw-csr/krajowy-punkt-kontaktowy-oecd/

 

Na mocy Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych rządy krajów, które zadeklarowały przestrzeganie Wytycznych, zobowiązały się do utworzenia Krajowych Punktów Kontaktowych OECD.

Celem Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK) OECD jest promowanie i zapewnienie przestrzegania Wytycznych OECD. Poza promocją Wytycznych OECD, zadaniem KPK jest rozpatrywanie skarg przeciwko działaniom przedsiębiorstw wielonarodowych, łamiących Wytyczne. W Polsce KPK działa od 1998 roku - w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. od 2001 roku. Krajowe Punkty Kontaktowe funkcjonują we wszystkich 34 krajach należących do OECD i 11 niezrzeszonych (Argentyna, Brazylia, Kolumbia, Egipt, Litwa, Łotwa, Maroko, Peru, Rumunia, Tunezja i Kostaryka). Mimo braku KPK przestrzeganie Wytycznych deklaruje też Jordania.

Wytyczne są zaleceniami w zakresie standardów odpowiedzialnego postępowania w biznesie, kierowanymi przez rządy do przedsiębiorstw, których działalność wykracza w jakikolwiek sposób poza granice jednego państwa. Stanowią one zbiór zasad i standardów z różnych obszarów, poczynając od praw człowieka, praw pracowniczych i bezpieczeństwa pracy, przez kwestie dostępu do informacji, opodatkowanie, ochronę środowiska i due dilligence działalności firm. Przestrzeganie Wytycznych jest obowiązkowe dla przedsiębiorstw, które mają swoją siedzibę na terenie jednego z państw sygnatariuszy wszędzie tam, gdzie prowadzą one swoją działalność.

W ramach procedury rozpatrywania skarg przeciwko łamaniu Wytycznych OECD, można złożyć do KPK OECD zawiadomienie o takim naruszeniu. Punkt ma wówczas obowiązek przyjrzeć się sprawie i o ile ma ku temu podstawy, zaproponować stronom postępowanie mediacyjne. Celem mediacji jest znalezienie przez strony wspólnego polubownego rozwiązania problemu.

W celu uzyskania dalszych informacji lub materiałów prosimy o kontakt z przedstawicielem Krajowego Punktu Kontaktowego OECD.

E-mail: kpk.oecd@mr.gov.pl
tel. +48 22 273 71 16 lub +48 22 273 84 99
www.mr.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/spoleczna-odpowiedzialnosc-przedsiebiorstw-csr/krajowy-punkt-kontaktowy-oecd

 

Dodaj do:    
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Bagatela 12; 00-585 Warszawa;
Fax: +48 22 334 9889

e-mail dla inwestorów: invest@paih.gov.pl

godziny pracy: poniedziałek-piątek 8:00-16:00
BIP
NIP: 526-030-01-67; kapitał zakładowy: 9.116.000,00 zł
KRS 0000109815 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

webmaster@paih.gov.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności
JESTEŚMY CZĘŚCIĄ GRUPY
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Akceptuję politykę prywatności Portalu zamknij