POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.
NEWSLETTER
 10 lipca 2014 r.
 Numer 390

AKTUALNOŚCI

Inwestorzy znad Sekwany pozytywnie o Polsce
Ponad 60% pytanych przez CCIFP i KPMG przedsiębiorców francuskich planuje w 2014 roku otwarcie nowego biura lub oddziału w Polsce. Na podstawie wyników raportu „20 lat inwestycji francuskich w Polsce” wyraźnie widać, że francuskie firmy dobrze czują się na polskim rynku.

Jak wynika z raportu, 87% francuskich przedsiębiorców bardzo pozytywnie lub pozytywnie ocenia dotychczasowe efekty inwestycji w Polsce, a aż 97% poleciłoby Polskę jako docelowe miejsce inwestycji innym firmom. Przy wyborze lokalizacji dla inwestycji Francuzi kierują się głównie wielkością rynku oraz perspektywami jego wzrostu.


- Ponad 60% inwestycji to inwestycje przemysłowe typu hi-tech i tu widziałbym większy udział firm francuskich - zaznaczył prezes Sławomir Majman

Prawie wszyscy badani inwestorzy pozytywnie oceniają lokalizację geograficzną Polski (96%) oraz perspektywy wzrostu polskiego rynku (90%). W przeprowadzonym badaniu najgorzej oceniono natomiast sektor publiczny oraz infrastrukturę. Mniej niż połowa badanych (44%) ocenia poziom biurokracji jako zbyt wysoki. Problemami wg francuskich przedsiębiorców są również brak przejrzystości przepisów oraz stabilność systemu podatkowego i prawnego.

Francuskie firmy są zadowolone z działalności na polskim rynku. Świadczy o tym chęć zwiększenia skali inwestycji w Polsce w ciągu trzech najbliższych lat, zadeklarowana przez aż 64% ankietowanych. Dodatkowo, co czwarta firma chce otworzyć nowe biuro lub oddział. Ponad połowa z nich planuje też zwiększyć zatrudnienie w 2014 roku, a 38% zakłada że utrzyma je na tym samym poziomie. Warte podkreślenia jest też to, że wśród badanych przedsiębiorstw nikt nie zadeklarował wycofania się z Polski.


- Polska jest na etapie reindustrializacji i to wyraźnie widać w portfelu projektów, które prowadzi PAIiIZ - powiedział prezes PAIiIZ Sławomir Majman

Francja jest trzecim inwestorem zagranicznym w Polsce i jednym z największychpracodawców. Liczba pracowników w firmach francuskich szacowana jest na 200 tys. Francja jest również jednym z najważniejszych partnerów handlowych Polski.

Więcej informacji: www.paiz.gov.pl/20140707/inwestorzy_z_nad_sekwany_pozytywnie_o_polsce  

(PAIiIZ/ CCIFP/KPMG) 

Polsko-japońskie stosunki gospodarcze
W Ministerstwie Gospodarki odbył się „Dzień Japoński”. Spotkanie otworzył wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, natomiast panel dotyczący perspektyw firm japońskich moderował prezes PAIiIZ Sławomir Majman.

- Lata kryzysu to lata naszej prosperity, to wszystko dzięki popytowi wewnętrznemu oraz inwestycjom zagranicznym - powiedział prezes Sławomir Majman rozpoczynając dyskusję.

Jak zaznaczył Dave Deane z Fujitsu, od czasu wejścia na polski rynek profil działalności jego firmy znacznie się zmienił. Firma wprowadza coraz bardziej zaawansowane technologie oraz stawia na jakość. - Nie chodzi nam o tanią siłę roboczą, ale o ludzi wykształconych, z odpowiednimi kwalifikacjami, którzy są w Polsce - dodał.


Panel ekspercki dotyczący perspektyw japońskich firm w Polsce

Uczestnicy panelu zgodnie stwierdzili, że to co najbardziej zachęca ich do lokowania kapitału nad Wisłą to oferowane zachęty dla inwestorów zagranicznych, przedłużenie funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych oraz wysoko wykwalifikowani pracownicy.

Według danych NBP, Japończycy zajmują 19 miejsce wśród inwestorów zagranicznych w Polsce.
Spotkanie „Dzień japoński: polsko-japońskie stosunki gospodarcze w perspektywie kolejnych 10 lat” odbyło się 3 lipca 2014r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki.

Więcej informacji: www.paiz.gov.pl/20140703/polsko_japonskie_stosunki_gospodarcze  (PAIiIZ)

Nowe obszary współpracy polsko - chińskiej
Odbudowa Jedwabnego Szlaku, trendy w polityce dotyczącej energii słonecznej i wiatrowej były kwestiami poruszanymi 4 lipca podczas spotkania prezesa PAIiIZ Sławomira Majmana z ministrem Li Wei, prezesem Development Research Center (DRC), który przewodniczył delegacji.

W związku z planami odbudowy Jedwabnego Szlaku, dla chińskich inwestorów szczególnie ważny stał się region Europy Środkowo-Wschodniej. To właśnie tą historyczną drogą transportowane są na rynki Europy Zachodniej produkty z Państwa Środka. Plany zakładają wzmożoną obecność chińskich inwestorów w regionie przez najbliższe 20 lat.


Spotkanie delegacji DRC z sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierdem Dziekońskim oraz prezesem PAIiIZ Sławomirem Majmanem

Dlatego też konieczne są inwestycje w projekty rozbudowy i modernizacji infrastruktury, zwłaszcza transportu kolejowego, który ma odegrać kluczową rolę dla handlu międzykontynentalnego. Potencjał Polski po europejskiej stronie programu współpracy Chiny - Europa Środkowo - Wschodnia, zwanej „16+1”, stanowi aż 40%. Dotyczy to zarówno kwestii demograficznej, jak i gospodarczej, przypomniał prezes Majman.

Więcej informacji: www.paiz.gov.pl/20140704/nowe_obszary_wspolpracy_polsko_chinskiej  (PAIiIZ) 

INWESTYCJE W POLSCE

Nowe inwestycje w Krakowskiej SSE
19 firm otrzymało pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Łącznie firmy zainwestują 597,4 mln zł oraz utworzą ponad 1000 nowych miejsc pracy.

Uroczystość wręczenia zezwoleń odbyła się 7 lipca 2014 roku w Krakowskim Parku Technologicznym. Udział w wydarzeniu wzięła członek Zarządu PAIiIZ Monika Piątkowska. - Dzisiejsza uroczystość to dowód na to, że wydłużenie funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce do 2026 roku było bardzo dobrą decyzją. To także potwierdzenie, tego, że firmy są zadowolone z oferty i wsparcia jakie daje im Krakowski Park Technologiczny - zaznaczyła wiceprezes.

Największą pod względem nakładów inwestycyjnych jest inwestycja Grupy Azoty S.A.. Przedmiotem inwestycji będzie budowa nowej wytwórni poliamidu 6. Nakłady inwestycyjne szacowane są na 203 mln zł, a zatrudnienie znajdą 34 osoby.


- Dzisiejsza uroczystość to dowód na to, że wydłużenie funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce do 2026 roku było bardzo dobrą decyzją - zaznaczyła wiceprezes PAIiIZ Monika Piątkowska

Valeo Autosystemy planuje rozbudować zakład produkcji wycieraczek oraz chłodnic. Nakłady inwestycyjne wyniosą co najmniej 105 mln zł oraz utworzonych zostanie 32 nowych miejsc pracy. Kolejną inwestycją jest inwestycja Zakładów Chemicznych „Organika- Sarzyna” S.A. należąca do grupy Chemicznej CIECH. Przedmiotem inwestycji o wartości 84 mln zł będzie rozbudowa zakładu produkcyjnego. Firma utworzy co najmniej 21 nowych miejsc pracy.

Kolejne zezwolenia na prowadzenie działalności zostały wydane firmom: Dragon Poland (20 mln zł, 30 nowych miejsc pracy), Fideltronik Poland (40 mln zł, 50 nowych miejsc pracy), LUBASOHN (20 mln zł, 30 nowych miejsc pracy), Grupa Azoty Compouding (53,5 mln zł, 38 nowych miejsc pracy), PAWBOL (8 mln zł, 5 nowych miejsc pracy), Capita Polska (0,5 mln zł, 200 nowych miejsc pracy), ZINPLAST (8,5 mln zł, 5 nowych miejsc pracy), SOMIKA (4,8 mln zł, 10 nowych miejsc pracy), Syntaj S.K.A. (6 mln zł, 5 nowych miejsc pracy), UBS Kraków (5 mln zł, 300 nowych miejsc pracy), HCL Poland (0,5 mln zł, 150 miejsc pracy), Wytwórnia Napojów Chłodzących „SAHARA" (4 mln zł, 5 nowych miejsc pracy), HSBC Service Centre (Polska) (0,6 mln zł, 150 nowych miejsc pracy), Meble Bugajski (20 mln zł, 30 nowych miejsc pracy), Krakowskie Zakłady Wyrobów Papierowych Trefl-Kraków (12 mln zł, 4 nowych miejsc pracy), Dortech II Magdalena Jargas (2 mln zł, 4 nowe miejsca pracy).

Firmy, które otrzymały pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, jako ostatnie będą mogły skorzystać z pomocy publicznej na starych zasadach. Od 1 lipca 2014r. w Krakowskiej SSE małe przedsiębiorstwa mogą liczyć na 55% pomocy, średnie firmy na 45%, a duże na 35%. (PAIiIZ/KPT)

Nowe inwestycje w Łodzi, Łęczycy i Sławnie
Cztery firmy otrzymały pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Łącznie zainwestują 188,3 mln zł.

HTL-STREFA S.A. przeprowadzi trzy inwestycje na terenie Podstrefy Łęczyca. Firma jest producentem jednorazowych nakłuwaczy do użytku np. przez cukrzyków oraz igieł insulinowych. Pierwszy projekt inwestycyjny polega na zwiększeniu mocy produkcyjnych poprzez budowę magazynu logistycznego. Nakłady inwestycyjne wyniosą co najmniej 16,5 mln zł oraz zostanie utworzonych 10 nowych miejsc pracy. Drugi projekt inwestycyjny polegać będzie na rozszerzaniu oferty produktów oraz rynków ich zbytu (nakłady inwestycyjne 6 mln zł, 15 nowych miejsc pracy). Trzeci przewiduje wdrożenie nowego produktu. Nakłady inwestycyjne wyniosą 4,2 mln zł, a zatrudnienie znajdzie 7 osób.

Barry Callebaut Manufacturing Polska  zainwestuje w Łodzi w rozbudowę istniejącego zakładu, powiększenie budynku produkcyjno-magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz uruchomienie nowych linii technologicznych do produkcji czekolady białej i deserowej. Nakłady inwestycyjne szacowane są na 95,7 mln zł; zostanie utworzonych 80 nowych miejsc pracy.

Działająca w branży farmaceutyczno-kosmetycznej firma IMA Solution zainwestuje w Łodzi. Inwestycja polegać będzie na budowie obiektu biurowo-magazynowo-produkcyjnego. Nakłady inwestycyjne szacowane są na 45 mln zł, a zatrudnienie znajdzie 250 pracowników.

Nordkalk zainwestuje w Podstrefie Sławno. Nowa inwestycja zakłada rozbudowę zakładu produkcyjnego (20,9 mln zł, 30 nowych pracowników).

Do 30 czerwca na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej wydano 36 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Łącznie firmy zainwestują 1,1 mld zł oraz utworzą 1968 nowych miejsc pracy. (ŁSSE)

Albatros Aluminium rozwija skrzydła
Firma Albatros Aluminium zainwestuje 60 mln zł oraz utworzy 70 nowych miejsc pracy na terenie Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Albatros Aluminium jest liderem w produkcji najwyższej jakości profili aluminiowych. Nowa inwestycja ma na celu zwiększenie mocy produkcyjnej oraz wprowadzenie nowych innowacyjnych produktów.

Więcej informacji: www.sse.slupsk.pl/index.php/pl/homepage-mainmenu/aktualnosci/657-albatros-aluminium-rozwija-skrzydla-w-walczu   (SSSE)

Reinwestycja w strefie
Ponad 12 mln zł w ramach reinwestycji zainwestuje w rozwój zakładu spółka Autocam Poland na terenie Kamiennogórskiej SSE.

W ramach reinwestycji zmodernizowane zostaną obiekty i park maszynowy. Zakupione będą urządzenia pomiarowe do laboratorium jakościowego, dzięki czemu spółka uruchomi produkcję elementów systemów paliwowych. Autocam Poland specjalizuje się w produkcji wałków napędowych wycieraczek, elementów do przesuwania foteli samochodowych, części układów kierowniczych. (Mo-Ja „Multimedia”)

POLSKA W LICZBACH

  • Kursy walut:


Kupno

Sprzedaż

Dolar

3,0027

3,0633

Euro

4,0890

4,1716

Źródło: www.nbp.pl
Kurs walut z dnia: 10.07.2014

WYDARZENIA

Polish Game Evening
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego w Kolonii zaprasza polskie firmy z branży gier wideo do udziału w Polish Game Evening. Spotkanie odbędzie 12 sierpnia 2014r. w siedzibie WPHI.

Wydarzenie odbędzie się w przeddzień odbywających się w Kolonii targów Gamescom (13-17.08.2014r.) - jednych z największych imprez branży gamingowej na świecie. Ma ono na celu zaprezentowanie polskich wystawców i polskich firm z branży. W programie znalazł się również panel ekspercki na temat rozwoju branży i spotkania matchmakingowe z niemieckimi firmami z branży gamingowej.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu prosimy przesyłać na adres: karolina.kozlowska@trade.gov.pl  Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

(WPHI Kolonia)

HR w Centrach Usług Biznesowych i IT
W dniach 16-17 października 2014r. w Krakowie odbędzie się konferencja skierowana do managerów i kluczowych specjalistów sektora centrów usług biznesowych i IT. Patronat nad wydarzeniem objęła PAIiIZ.

Celem konferencji jest poszerzanie wiedzy oraz integracja środowiska managerów i specjalistów HR w SSC/BPO/ITO. W programie przewidziano m.in. prelekcje, analizy i debaty z zakresu HR w outsourcingu. Tematem przewodnim spotkania będą trendy oraz perspektywy rozwoju sektora w Polsce.

Więcej informacji: www.hrwcentrach.pl (Advisory Group TEST Human Resources)

Big 5 Dubai - zapraszamy na targi
W ramach programu promocji na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, PAIiIZ zaprasza przedsiębiorców do udziału w targach „Big 5” w Dubaju. Wydarzenie odbędzie się w dniach 17-20 listopada 2014 roku.

„Big 5” to największe w regionie targi konstrukcyjne i budowlane, dające możliwość zaprezentowania swoich produktów ponad 35.000 odwiedzającym każdą edycję.

Polskie firmy będą miały możliwość ekspozycji materiałów reklamowych podczas targów, promocji w materiałach informacyjno-promocyjnych przygotowywanych w ramach programów. Zapewniona zostanie również przestrzeń umożliwiająca organizację spotkań biznesowych.

Zainteresowane firmy prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie go na adres katarzyna.rosinska@paiz.gov.pl
Termin nadsyłania materiałów upływa 18.08.2014r.

Więcej informacji: www.paiz.gov.pl/20141117/big_dubaj_zapraszamy_na_targi (PAIiIZ)

ANALIZY I RAPORTY

Co piąte polskie mikroprzedsiębiorstwo planuje ekspansję
W 2016 roku co trzecie mikroprzedsiębiorstwo będzie działało na więcej niż jednym rynku, natomiast 21% mikrofirm planuje rozszerzyć obszar swojej działalności w ciągu najbliższych dwóch lat - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.

Wśród firm, które do tej pory zdecydowały się na ekspansję krajową lub zagraniczną, aż 94% pozytywnie ocenia ten ruch, a 96% planuje wejść na kolejne rynki. Większość przebadanych firm planuje rozszerzać swój zasięg na terenie Polski, natomiast 36% ma zamiar rozpocząć działania poza granicami naszego kraju. W Polsce przedsiębiorcy najchętniej rozszerzają działalność na województwa mazowieckie (16%), śląskie (13%) oraz wielkopolskie (11%). Natomiast wśród rynków zagranicznych wybór najczęściej pada na Niemcy - 34% badanych planuje rozszerzyć tam swoją działalność.

Dla przedsiębiorstw planujących rozwój na rynku polskim kluczową kwestią staje się lokalizacja (38%), na drugim miejscu rynek zbytu produktów lub usług (19%). W przypadku firm planujących rozwój za granicą, najważniejszym czynnikiem jest potencjalne zapotrzebowanie na ich pracę (31%), możliwości rozwoju (17%) oraz nawiązane już kontakty biznesowe (14%). Najmniej ważna jest lokalizacja (6%).

71% mikroprzedsiębiorstw planuje w ciągu najbliższych dwóch lat wprowadzenie nowych usług lub produktów do swojej oferty. Dodatkowo co druga firma (55%) nastawiona na rozwój oczekuje większych wpływów w ciągu dwóch lat. Podobny optymizm prezentuje jedynie 18% spośród firm, które nie planują zwiększenia obszaru działalności. (www.citihandlowy.pl)

Z REGIONÓW

Interizon - Pomorski Klaster ICT
W czerwcu Interizon - Pomorski Klaster ICT rozpoczął współpracę międzynarodową w ramach inicjatywy Business Roaming Agreement stworzonej przez szwedzki klaster ICT Clusterland.

Inicjatywa ma na celu nawiązanie kontaktów pomiędzy członkami klastrów ICT na całym świecie. Ma również budować powiązania międzynarodowe oraz umożliwić uczestnikom klastra kontakty i stymulować eksport produktów i usług.
Klastry stały się kluczowymi dla UE formami współpracy, które łączą w sobie idee kooperacji oraz konkurencji przynosząc korzyści każdej ze stron.

Więcej informacji: www.interizon.pl/   (Interizon - Pomorski Klaster ICT)

CZY WIESZ, ŻE

Najpiękniejszy znaczek na świecie

Nagrodzony znaczek
(źródło: Poczta Polska)
Znaczek wydany przez Pocztę Polską został uznany za najpiękniejszy spośród wszystkich wyemitowanych w ubiegłym roku na świecie, podczas 44. Międzynarodowego Konkursu Sztuki Filatelistycznej w Asiago (Włochy).

Nagrodzony znaczek został wydany z okazji 455. rocznicy istnienia Poczty Polskiej.

Na znaczku przedstawione zostały  słoje przeciętego pnia dębu, które w sposób symboliczny odnoszą się do tradycji i długowieczności firmy.

(Poczta Polska)


Redakcja: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12
Departament Informacji i Komunikacji, tel.: +48 22 334 99 49, fax: +48 22 334 99 99,
e-mail: redakcja@paiz.gov.pl
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych www.paiz.gov.pl

Kliknij na ikonę po prawej, aby pobrać Newsletter w formacie PDF: