POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.
NEWSLETTER
 16 października 2014 r.
 Numer 404

AKTUALNOŚCI

Polska wspiera Macedonię
Wicepremierzy Polski i Macedonii - Janusz Piechociński i Vladimir Peshevski, prezes PAIiIZ Sławomir Majman, wiceprezes PAIiIZ Monika Piątkowska oraz polscy przedsiębiorcy uczestniczyli w Polsko-Macedońskim Seminarium, które odbyło się 15 października w siedzibie Agencji.

- Polska jest zaskakującym przykładem sukcesu gospodarczego ostatnich 25 lat, każdy kto tu zainwestuje zyska - tym cytatem z hiszpańskiego wydania The Economist prezes Majman przywitał gości seminarium. - Macedonia jest dla Polski znaczącym partnerem w regionie, dlatego wspieramy jej dążenia do integracji z Unią Europejską - zaznaczył wicepremier Janusz Piechociński.


- Macedonia jest dla Polski znaczącym partnerem w regionie, dlatego wspieramy jej dążenia do integracji z Unią Europejską - przekonywał wicepremier Piechociński

Od roku macedońska gospodarka wchodzi na ścieżkę wzrostu. W 2013 roku odnotowano wzrost na poziomie 3,1%, generowany głównie przez dwa sektory: budownictwo i przemysł. Jak podaje polskie Ministerstwo Gospodarki obecnie siłą napędową Macedonii pozostają inwestycje publiczne i popyt krajowy napędzany wzrostem zatrudnienia, płac w sektorze publicznym oraz emerytur.


Uczestnicy Polsko-Macedońskiego Seminarium (źródło: Leszek Szymański, PAP)

Poprawa sytuacji gospodarczej krajów Unii Europejskiej oraz coraz większa efektywność działania macedońskich specjalnych stref ekonomicznych powoduje wzrost eksportu. - Macedonia wchodzi umiarkowanie na ścieżkę wzrostu. PKB powinno osiągnąć w tym roku poziom 4%, inflacja jest stabilna a stawka VAT taka sama od 5 lat - przekonywał wicepremier ds. gospodarczych Vladimir Peshevski.

Więcej informacji: www.paiz.gov.pl/20141015/polska_wspiera_macedonie (PAIiIZ/MG)

Forum UNCTAD - w stronę zrównoważonego rozwoju
W Genewie odbyło się Word Investment Forum - UNCTAD, spotkanie szefów państw, rządów oraz prezesów globalnych firm. W wydarzeniu udział wziął również prezes PAIiIZ Sławomir Majman.

Jak podaje NBP, w ciągu niespełna dekady skumulowana wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce wzrosła ponad trzykrotnie z 63,6 mld euro w 2004 roku do 183 mld euro w 2013 roku. Podczas gdy świat zmagał się z kryzysem gospodarczym, Polska mogła pochwalić się imponującymi wynikami ekonomicznymi. Dzięki tym wysiłkom staliśmy się azylem i najbardziej atrakcyjną lokalizacją dla kapitału zagranicznego w Europie Środkowo-Wschodniej, a także jednym z najlepszych miejsc do inwestowania w Europie.

Dziś Polska coraz częściej sama wchodzi w rolę inwestora zagranicznego. W latach 2008-2012 skumulowana wartość polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych wzrosła ponad dwukrotnie z 24 mld USD (około 18,9mld euro) w 2008 roku do prawie 60 mld USD (około 47,2 mld euro) w 2012 roku.

Więcej informacji: www.paiz.gov.pl/20141014/forum_unctad_w_strone_zrownowazonego_rozwoju (PAIiIZ)

Jak przyciągnąć inwestycje zagraniczne - Kijów
- Kilkanaście lat temu to do Polski, w tym do naszej Agencji, przyjeżdżali eksperci z Unii Europejskiej, by podzielić się swoim doświadczeniem w przyciąganiu inwestorów zagranicznych. Dziś to przedstawiciele PAIiIZ mają przyjemność stać przed państwem jako eksperci - powiedziała wiceprezes PAIiIZ Anna Polak-Kocińska otwierając konferencję w Kijowie.

Projekt „Implementacja polskiego doświadczenia w obszarze przyciągania BIZ w wybranych obszarach Ukrainy. Edycja II” ma na celu prezentację polskich doświadczeń z zakresu bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz wsparcie szkoleniowe dla pracowników SAINPU i administracji państwowej.

Projekt jest wdrażany przez PAIiIZ w ramach programu "Polska Pomoc Rozwojowa 2014" na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. Szkolenie kończy się 17 października.

Więcej informacji: www.paiz.gov.pl/20141014/jak_przyciagnac_inwestycje_zagraniczne_kijow (PAIiIZ)

Portugalska misja biznesowa w Polsce
- Dla portugalskich przedsiębiorców działających w branży spożywczej, gospodarki wodnej oraz IT, Polska jest atrakcyjnym partnerem gospodarczym - przekonywała 13 października podczas seminarium w PAIiIZ dyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych, Iwona Chojnowska-Haponik.

W IV kwartale 2013 Portugalia odnotowała wzrost PKB o 1,7% r-d-r. Ożywienie gospodarcze jest efektem wzrostu popytu wewnętrznego i zewnętrznego. Szacunki Banku Portugalii oraz Komisji Europejskiej zakładają w 2014 wzrost PKB w wysokości 1,2%. Tym razem czynnikiem sprawczym ożywienia ma być głównie popyt zewnętrzny.


Położenie, chłonny rynek, młodzi i przedsiębiorczy ludzie oraz stabilna sytuacja gospodarcza,
to główne atuty Polski - tłumaczyła dyrektor Chojnowska-Haponik

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, mimo trudnej sytuacji gospodarczej, obroty handlowe w 2013 roku pomiędzy Polską a Portugalią były wyższe o 6% rok do roku, a wartość polskiego eksportu wzrosła o 7% w porównaniu z rokiem 2012.

Polsko - portugalskie seminarium zostało zorganizowane przez Międzynarodową Konfederację Portugalskich Przedsiębiorców oraz Polsko-Portugalską Izbę Gospodarczą.

Więcej informacji: www.paiz.gov.pl/20141013/portugalska_misja_biznesowa_w_polsce (PAIiIZ).

Polska potrzebna Afryce, Afryka Polsce
- Wymiana handlowa Polski z państwami afrykańskimi to ok. 1% - to za mało. W ciągu trzech lat powinniśmy dojść do 3% - mówił prezes PAIiIZ Sławomir Majman otwierając konferencję poświęconą możliwościom współpracy z krajami Afryki.

Według danych Ministerstwa Gospodarki obroty handlowe z Afryką w 2013 roku były wyższe o ponad 22% w porównaniu z rokiem 2012. Największy wzrost polskiego eksportu odnotowano do Angoli (o 108%), Mozambiku (81%) oraz Etiopii (75%). - Wyraźnie widać, że ten wysiłek, który został podjęty z inicjatywy MSZ i MG, daje już pierwsze efekty dla polskich przedsiębiorców w formie eksportu, a także inwestycji - zaznaczył prezes Majman. Wiceminister Ilona Antoniszyn-Klik podkreśliła, że Afryka jest bardzo wymagającym rynkiem, a polscy przedsiębiorcy potrzebują wsparcia, zwłaszcza kredytowego. - Państwa afrykańskie coraz częściej patrzą na Polskę jako stabilnego partnera. Po tegorocznej wizycie w Senegalu, rząd tego kraju podjął decyzję o utworzeniu ambasady w Warszawie - podsumowała wiceminister MSZ Katarzyna Kacperczyk.


- Chcemy wspierać sektor budowlany, wydobywczy, energetyczny, farmaceutyczny, informatyczny i technologiczny - zaznaczyła wiceminister Ilona Antoniszyn-Klik

Polscy przedsiębiorcy na dobre zadomowili się w Afryce. Grupa Azoty zakupiła akcje firmy wydobywczej w Senegalu (African Investment Group), Kulczyk Investments przejął kopalnię Namibii, natomiast firma Asseco podpisała umowę na budowę systemu informatycznego w Etiopii. Dodatkowo we wrześniu ruszyła realizacja kontraktu podpisanego przez URSUS i METEC Ethiopia na dostawę 3 000 ciągników.

Spotkanie odbyło się 9 października w siedzibie PAIiIZ.

Więcej informacji: www.paiz.gov.pl/20141009/polska_potrzebna_afryce_afryka_polsce (PAIiIZ)

INWESTYCJE W POLSCE

Strefy na medal
Cztery polskie specjalne strefy ekonomiczne zostały wyróżnione w raporcie fDi Magazine, w rankingu Global Freezones of the Year 2014. Wyróżnienia przyznano  łódzkiej, katowickiej, wałbrzyskiej oraz pomorskiej SSE.

Łódzka Strefa uznana została za najlepszą w Europie dla małych i średnich przedsiębiorstw. W tej samej kategorii wyróżnienie otrzymała strefa katowicka, w której 63% inwestorów reprezentuje przemysł motoryzacyjny. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna otrzymała wyróżnienie za opiekę, zarówno inwestycyjną jak i poinwestycyjną. Pomorska natomiast za aktywność CSR, stypendia dla naukowców oraz szkolnictwo zawodowe.

Raport fDi Magazine, należącego do grupy Financial Times, zdominowany został przez obszary na Bliskim Wschodzie. Większość nagród w kategoriach globalnych zostało przyznanych strefom w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
(fDi Magazine/Łódzka SSE)

Nowi inwestorzy PAIiIZ
W ciągu dwóch tygodni PAIiIZ pozyskała aż 12 projektów inwestycyjnych.

Łącznie Agencja prowadzi 181 projektów o wartości 3470,39 mln euro, i planowanej liczbie miejsc pracy - 38 275. Niekwestionowanym liderem wśród projektów obecnie prowadzonych przez Agencję pozostają Stany Zjednoczone. Wartość 53 projektów amerykańskich wynosi 963,65 mln euro, a liczba deklarowanych miejsc pracy 8240. Na drugim miejscu plasują się niemieccy inwestorzy z 27 projektami o wartości 401,05 mln euro. Na kolejnym miejscu są inwestorzy z Wielkiej Brytanii (12 projektów). PAIiIZ prowadzi również 11 projektów francuskich i 10 koreańskich. Najpopularniejszym sektorem wśród obsługiwanych przez PAIiIZ inwestorów jest BPO (41 projektów), motoryzacja (36 projektów) oraz sektor badawczo-rozwojowy (17 projektów). Na kolejnych miejscach plasują się branże: lotnicza (12 projektów), drzewna (8 projektów) i branża elektroniczna (7 projektów).

W ciągu 9 miesięcy 2014 r. Agencja z sukcesem zakończyła 37 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 1752,74 mln euro, które w przyszłości stworzą 6 845 nowych miejsc pracy.

Więcej informacji: www.paiz.gov.pl/20141013/nowi_inwestorzy_paiiiz (PAIiIZ)

Ciasta z USA
We wrześniu na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej otwarto kolejny zakład z kapitałem amerykańskim. W Oławie uruchomiona zostanie produkcja ciastek.

Pochodząca ze Stanów Zjednoczonych firma „Bama Companies” specjalizuje się w produkcji mrożonych ciast, ciastek, babeczek, herbatników i bułek. Pierwsza inwestycja firmy w Europie powstała w Stanowicach pod Oławą, gdzie „Bama Europa" produkuje głęboko mrożone ciasteczka z nadzieniem owocowym. W budowę oraz linie technologiczne zostało zainwestowanych niemal 58 mln zł. W firmie pracuje 70 osób. Trzy zakłady w USA i Chinach zatrudniają blisko tysiąc osób.


Quad Polaris (Źródło: WSSE)

Tej jesieni w Wałbrzyskiej SSE otwarto również fabrykę Polarisa i wmurowano kamień węgielny pod fabrykę Tru Flex. Obie firmy działają w branży motoryzacyjnej. (WSSE)

Inwestycja motoryzacyjna - VOSS Automotive
W Legnickim Polu koło Legnicy, 16 października otwarto zakład firmy VOSS Automotive. Nowy projekt inwestycyjny grupy obecnej na rynku polskim od 2005 roku, przewiduje nakłady inwestycyjne w wysokości 15,7-17,5 mln euro oraz stworzenie 344 nowych miejsc pracy.

Niemiecka firma z branży motoryzacyjnej jest obecnie liderem w produkcji zaawansowanych technologicznie przewodów samochodowych. Pierwszy zakład w Polsce został otwarty w 2005 roku. Projekt był wspierany przez PAIiIZ. (PAIiIZ)

POLSKA W LICZBACH

  • Kursy walut:


Kupno

Sprzedaż

USD

3,1967

3,2613

EUR

4,1442

4,2280

Źródło: www.nbp.pl
Kurs walut z dnia: 16.10.2014

WYDARZENIA

Forum Gospodarcze Polska-Zambia
Z okazji wizyty w Polsce delegacji gospodarczej z Zambii, PAIiIZ zaprasza do wzięcia udziału w Forum Gospodarczym Polska-Zambia. Spotkanie odbędzie się 20 października o godz. 10.30 (rejestracja) w hotelu Regent.

Podczas Forum zaprezentowane zostaną możliwości inwestycyjne Zambii oraz Polski. Po części oficjalnej odbędą się spotkania B2B pomiędzy polskimi i zambijskimi przedsiębiorcami.

Zgłoszenia udziału prosimy kierować na adres: www.paiz.gov.pl/Polska-Zambia do 17 października do godz. 15.00.

Akredytacja mediów: www.paiz.gov.pl/Polska-Zambia do 17 października do godz. 15.00.

Więcej informacji: www.paiz.gov.pl/20141020/forum_gospodarcze_polska_zambia (PAIiIZ)

Konkurs na najlepszą pracę magisterską - Teraz Polska Promocja
Do 17 października można zgłaszać prace magisterskie do ósmej edycji konkursu „Teraz Polska Promocja”. Na laureatów najlepszych prac czekają nagrody pieniężne, publikacje, a także praktyki i staże.

Tematyką prac jest szeroko rozumiana promocja Polski, w tym promocja ogólna (wizerunkowa), gospodarcza, rolno-spożywcza, turystyczna, sportowa, kulturalna i naukowa Polski oraz jej regionów, w kraju i na świecie.


Plakat teraz polska promocja

Więcej informacji oraz regulamin Konkursu znajduje się na stronie:
www.terazpolska.pl/pl/konkurs-teraz-polska-promocja (Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego)

ANALIZY I RAPORTY

Obroty handlowe Polski
Główny Urząd Statystyczny opublikował dane obrotów handlowych po ośmiu miesiącach bieżącego roku. W okresie styczeń - sierpień eksport towarów z Polski osiągnął poziom 105,8 mld euro i był wyższy o 4,4% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, import natomiast wyniósł 106,8 mld euro i odnotował wzrost o 4,2%.

Notowany przed rokiem deficyt obrotów handlowych zosta zredukowany z 1,2 mld euro do 1 mld euro.
W okresie styczeń-sierpień eksport na rynki rozwinięte wzrósł o 6,6%, do 88,5 mld euro, a import o 2,3%, do 69,4 mld euro. Eksport do UE wzrósł w zbliżonym tempie - o 6,7%, do 81,1 mld euro jak do całej grupy rynków rozwiniętych, przy czym 2-krotnie szybciej do krajów strefy euro - o 8% niż do pozostałych unijnych o 4%. Szybciej niż przeciętnie zwiększyła się sprzedaż na pozaunijne rynki rozwinięte, tj. o 5,3% (do ok. 7,4 mld euro). Jednocześnie import spadł o 11,1% (do 7 mld euro). Wśród tej grupy państw szczególnie przyspieszył wywóz do Kanady (wzrost o 26,3%) oraz RPA (o 14,2%). Gorsze wyniki odnotowano natomiast w przypadku USA (gdzie sprzedaż wzrosła o 3,1%) oraz Norwegii i Japonii (gdzie eksport spadł odpowiednio o 10% i 1,5%).

Niekorzystnie w okresie styczeń-sierpień kształtowała się wymiana handlowa z rynkami rozwijającymi się i słabiej rozwiniętymi, gdzie eksport spadł o 5,6% (do 17,3 mld euro), a import zwiększył się o 7,8% (do 37,4 mld euro).

W przekroju towarowym relatywnie szybko zwiększył się eksport wyrobów przemysłu lekkiego (o 12,6%), artykułów rolno-spożywczych (o 5,2%) oraz dominujących w polskiej wymianie z zagranicą wyrobów elektromaszynowych (o 5%).

Z drugiej strony spadki eksportu odnotowano w wywozie wyrobów mineralnych (o 5,5%). (MG/GUS)

Ankieta Makroekonomiczna - NBP
Z wrześniowej rundy Ankiety Makroekonomicznej NBP wynika, że inflacja CPI ukształtuje się na poziomie 0,2% w bieżącym roku, 1,2% - 2015r. i 2,1% w 2016 roku. Produkt krajowy brutto natomiast 3,1% - 2014 rok, 3,3% - 2015 oraz 3,4% w 2016 roku.

Prognozy wzrostu PKB pokazują powolną poprawę koniunktury w najbliższych latach. Wzrost produktu krajowego brutto w latach 2015-2016 nie będzie niższy niż 1,9%.

Ankieta Makroekonomiczna NBP polega na zbieraniu opinii różnych grup profesjonalnych prognostów nt. przyszłych wartości wskaźników makroekonomicznych istotnych dla polityki pieniężnej. Badania ankietowe są przeprowadzane z częstotliwością kwartalną: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. (NBP)

Z REGIONÓW

Oslo Innovation Week - pomorska promocja
8 pomorskich firm wzięło udział w misji gospodarczej do Norwegii. 15 października w Oslo odbyło się seminarium i networking pod nazwą Poland-Norway - Let’s create an innovative bridge!

Celem misji oraz spotkań jest prezentacja polskiego i norweskiego potencjału w branży ICT, nowoczesnych technologii oraz nawiązanie współpracy biznesowej, technologicznej i badawczej z partnerami z Norwegii. Wydarzenie odbywa się w ramach Oslo Innovation Week - największej corocznej konwencji innowacji w Europie. Oprócz spotkań biznesowych uczestnicy odwiedzili parki naukowo-technologiczne i centra badawczo-rozwojowe zlokalizowane w Regionie Akershus. Województwo Pomorskie od wielu lat aktywnie współpracuje z Akershus w zakresie współpracy gospodarczej, wymiany doświadczeń w nowych technologiach, rozwiązaniach i standardach w przemyśle, a także w ochronie środowiska czy w sferze badawczo-rozwojowej.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego we współpracy z Norwesko-Polską Izbą Gospodarczą. (SSSE)


Redakcja: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12
Departament Informacji i Komunikacji, tel.: +48 22 334 99 49, fax: +48 22 334 99 99,
e-mail: redakcja@paiz.gov.pl
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych www.paiz.gov.pl

Kliknij na ikonę po prawej, aby pobrać Newsletter w formacie PDF: